Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019 » May

Sống Với Thánh Kinh: 31/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 31/05/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 12:43-50 Luật về Lễ Vượt Qua “Lễ đó chỉ ăn nội trong nhà; ngươi đừng đem thịt ra ngoài, và cũng đừng làm gãy một cái xương nào. Hết thảy hội chúng Ít-ra-ên phải giữ lễ Vượt Qua” (câu 46-47). Câu hỏi suy ngẫm: Hội chúng Ít-ra-ên giữ lễ Vượt Qua như thế nào? Điều kiện nào để một người ngoại bang được tham gia giữ lễ Vượt Qua? Có sự tương đồng nào trong việc giữ ...

Read more

Điện Thoại Phúc Âm: Che Giấu Tội Lỗi

Che Giấu Tội Lỗi Theo nhật báo Washington Post, số ra ngày 15 tháng Giêng năm 1986 thì quốc trưởng Libya là Muammar Qaddafi đang điều đình mua từ 100 đến 300 súng tay, thường gọi là súng sáu hay súng lục, do một hãng ở Áo (Austria) bên Âu Châu sản xuất.  Việc một quốc trưởng đại diện cho một nước để điều đình mua khí giới không phải là một điều lạ, nhưng thứ súng tay nhà độc tài Qaddafi định mua là một ...

Read more

Thánh Ca Ê-đê: Tin Cậy Vâng Lời

Tựa đề Ê-đê: Đăo Leh Anăn Gưt (#178) Tựa đề Việt Ngữ: Tin Cậy Vâng Lời Nguyên tác: Trust and Obey Lời: John H. Sammis, 1887 Nhạc: Daniel B. Towner Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) -  Bài Số 261 [divide style="2"] [one_half] Trust and Obey 1. When we walk with the Lord in the light of His Word, What a glory He sheds on our way! While we do His good will, He abides with us still, And with ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 151

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 17Gióp 18Gióp 19Gióp 20Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tín Đồ Thật – Phần 1

Sứ điệp: Tín Đồ Thật - Phần 1 Kinh Thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích     ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2019

Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 12:37-42 Ra Khỏi Ai Cập “Khi mãn bốn trăm ba mươi năm rồi, thì, cũng trong ngày đó, các quân đội của Đức Giê-hô-va ra khỏi xứ Ê-díp-tô” (câu 41). Câu hỏi suy ngẫm: Ngưởi Ít-ra-ên đã ra khỏi Ai Cập như thế nào? Chúa đã thực hiện lời hứa với ông Áp-ra-ham ra sao? Phân đoạn Kinh Thánh này nhắc nhở bạn điều gì về Đức Chúa Trời? Sao bao nhiêu năm trông đợi, giờ đâ ...

Read more

Thông Báo: Giải Thưởng Lê Hoàng Phu của Văn Phẩm Nguồn Sống

Thông Báo Giải Thưởng Lê Hoàng Phu của Văn Phẩm Nguồn Sống  Tổng Quát Mục sư Tiến sĩ Lê Hoàng Phu (1926-2003) là thành viên sáng lập Văn Phẩm Nguồn Sống, nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị đầu tiên của Văn Phẩm Nguồn Sống, và cũng là một học giả nổi tiếng trong cộng đồng Tin Lành Việt Nam khắp thế giới. Để tưởng nhớ sự dấn thân và đóng góp của Mục sư Tiến sĩ Lê Hoàng Phu trong sự phục vụ Chúa, Văn Phẩm ...

Read more

Thánh Ca: Thánh Chúa Siêu Việt – How Great Thou Art

Tựa đề: Thánh Chúa Siêu Việt Nguyên Tác: O Store Gud Lời:  Carl Gustav Boberg (1859-1940) Nhạc: Dân ca Thụy Điển Lời Việt: Mục sư Vũ Văn Cư Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 20 [divide style="2"] [one_half] Thánh Chúa Siêu Việt Mục sư Vũ Văn Cư (1915-1977) 1. Khi xem muôn vật Do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng. Cứu Chúa của tôi! Lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời. Tôi nghe muôn tiếng s ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 150

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 13Gióp 14Gióp 15Gióp 16Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 8:13-18

Cùng Học Kinh Thánh Nê-hê-mi 8:13-18 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn đi cắm trại hay không?  Có bao nhiêu người tham dự?   Sinh hoạt đáng nhớ nhất trong kỳ trại là gì? Câu Hỏi Thảo Luận Sau khi dân chúng hiểu biết sự dạy dỗ trong Lời Chúa, những người lãnh đạo của dân chúng đã làm gì (8:13)? Họ khám phá ra điều gì mà trước đó họ không hề biết (8:14)? Mỗi năm, Chúa truyền cho họ nên làm gì ( ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top