Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019 » April (Page 15)

Sống Với Thánh Kinh: 01/04/2019

Sống Với Thánh Kinh: 01/04/2019 Cô-lô-se 3:12-14 Sống Hòa Hợp trong Tình Yêu “Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi kêu gọi con dân Chúa sống hòa hợp trong tình yêu, Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở họ nhớ điều quan trọng nào? Ông nêu 7 đức tính nào họ phải có? Bí quyết sống hòa hợp trong tình yêu với anh chị em trong Chúa là ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 91

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Sa-mu-ên 1II Sa-mu-ên 2II Sa-mu-ên 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top