Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019 » January (Page 8)

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 1:5-11

Cùng Học Kinh Thánh Nê-hê-mi 1:5-11 Câu Hỏi Gợi Ý Khi có một nhu cầu đặc biệt cần được cầu nguyện, bạn đã cầu nguyện như thế nào?  Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Nê-hê-mi đã kiêng ăn bao lâu trước khi dâng lên Chúa lời cầu nguyện (1:4)? Trong lời cầu nguyện của mình, Nê-hê-mi xưng nhận Đức Chúa Trời là ai (1:5a)? Lời xưng nhận đó có ý nghĩa gì? Nê-hê-mi bày tỏ thái độ của ông với danh hiệu của Chúa như thế ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/01/2019

Sống Với Thánh Kinh: 16/01/2019 Ê-xơ-tê 3:7-11 Đối Diện với Nguy Cơ Tuyệt Chủng “Ha-man tâu với Vua A-suê-ru rằng: Có một dân tộc tản mác, rải rác ra giữa các dân tộc trong những tỉnh của nước vua: luật pháp của chúng nó khác hơn luật pháp của các dân khác; lại chúng nó cũng không tuân theo luật pháp của vua; dung chúng nó chẳng tiện cho vua” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ha-man định ngày hủy diệt người Ít ...

Read more

Như Cánh Chim Bay Lên

...

Read more

Tường Lưu: Gieo Giống Chi, Gặt Giống Ấy

Gieo Giống Chi, Gặt Giống Ấy Ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. (Ga-la-ti 6:7&8) Người trồng, kẻ tưới, đều không ra gì, song Ðức Chúa Trời là Ðấng làm cho lớn lên. (I Cô-rinh-tô 2:7) Gieo và gặt là tiến trình mầu nhiệm Giống ta gieo sẽ đội đất, nẩy mầm Ðức Chúa Trời làm kết tr ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 16

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Xuất Ê-díp-tô Ký 1Xuất Ê-díp-tô Ký 2Xuất Ê-díp-tô Ký 3Xuất Ê-díp-tô Ký 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/01/2019

Sống Với Thánh Kinh: 15/01/2019 Ê-xơ-tê 3:5-6 Cuộc Chiến Giữa Hai Dân Tộc “Người ta đã học cho Ha-man biết Mạc-đô-chê là người Giu-đa, nên người cho sự tra tay trên một mình Mạc-đô-chê là một sự nhỏ mọn, người bèn tìm mưu giết hết thảy dân Giu-đa, là tông tộc của Mạc-đô-chê, ở trong toàn nước A-suê-ru” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ha-man là hậu duệ của ai? Tại sao ông Ha-man âm mưu giết hại toàn dân Giu-đ ...

Read more

Vui Mừng Chiêm Ngưỡng Chúa – Joyful, Joyful, We Adore Thee

Tựa đề: Vui Mừng Tung Hô Chúa (Việt) Joyful, Joyful We Adore Thee (Anh) Nhạc: Ludwig van Beethoven (1770-1827) Lời Anh: Henry van Dyke (1852-1933) [divide style="2"] [one_half] Joyful, Joyful We Adore Thee Henry van Dyke Joyful, joyful, we adore Thee, God of glory, God of love; Hearts unfold like flowers before Thee, Opening to their sun above. Melt the clouds of sin and sadness; Drive the dark of doubt awa ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 15

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Sáng Thế Ký 47Sáng Thế Ký 48Sáng Thế Ký 49Sáng Thế Ký 50Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Những Con Chồn Nhỏ

“Hãy bắt cho chúng tôi những con chồn, những con chồn nhỏ phá hại vườn nho” (Nhã ca 2:15) Một mũi gai nhỏ có thể gây nhiều đau đớn. Một cụm mây nhỏ có thể che cả mặt trời.  Những con chồn nhỏ có thể phá hại cả vườn nho. Những tội nhỏ có thể làm hại cho cả cuộc đời. Những tội ấy đào hang trong tâm hồn, sanh sôi nẩy nở khiến Đấng Christ không thể tương giao thường xuyên với chúng ta. Một tội lớn khó hủy diệt ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/01/2019

Sống Với Thánh Kinh: 14/01/2019 Ê-xơ-tê 3:1-5 Sống Đúng với Niềm Tin “Khi thấy Mạc-đô-chê không chịu quỳ xuống, cũng không không cúi sấp trước mặt mình, Ha-man tức giận vô cùng” (câu 5 BDM). Câu hỏi suy ngẫm: Vua A-suê-ru đã làm gì để cất nhắc ông Ha-man lên? Tại sao ông Mạc-đô-chê không làm theo lệnh vua truyền? Nhờ đâu mà ông sống đúng với niềm tin như vậy? Đức tin bạn được mạnh lên trong trường hợp nào? ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top