Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019 » January (Page 2)

Thánh Ca: O God in Heaven

Nguyên tác: O God in Heaven  Nhạc và lời: Elena G. Maquiso Trình bày: Polk Street United Methodist Church [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 29

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lê-vi Ký 5Lê-vi Ký 6Lê-vi Ký 7Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/01/2019

Sống Với Thánh Kinh: 28/01/2019 I Sử Ký 10:1-14 Cái Chết của Một Vị Vua “Ấy vậy, Vua Sau-lơ chết, vì tội lỗi mình đã phạm cùng Đức Giê-hô-va, và vì chẳng có vâng theo mạng lịnh của Ngài” (câu 13a). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Vua Sau-lơ và các con trai chết? Điều đó ảnh hưởng ra sao đối với dân Chúa? Ông bị sỉ nhục thế nào? Vì sao Chúa để điều này xảy ra? Có điều gì trong đời sống của bạn khiến người khác khôn ...

Read more

Thánh Ca: Cùng Hát Tôn Ngợi Chúa – Cantemos al Señor

Tựa đề: Cùng Hát Tôn Ngợi Chúa Nguyên tác: Cantemos al Señor (6/8 Dm) Kinh Thánh: Thi Thiên 19 Nhạc và lời: Carlos Rosa [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 28

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lê-vi Ký 1Lê-vi Ký 2Lê-vi Ký 3Lê-vi Ký 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Phước Lộc Thọ

Sứ điệp: Phước Lộc Thọ Kinh Thánh: Thi Thiên 112 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Phước Lộc Thọ và nút play để nghe bài giảng. [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/01/2019

Sống Với Thánh Kinh: 27/01/2019 Gióp 31:29-32 Lấy Thiện Báo Ác “Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi” (Ma-thi-ơ 5:44). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp cư xử với người ghét ông ra sao? Ông đã giúp cho người khách lạ những gì? Bạn đối xử thế nào đối với người nghịch mình? Vì sao? Ông Gióp bày tỏ cho các bạn lòng chính trực của mình qua cách đối xử với những người khách lạ và những người ghé ...

Read more

Thánh Ca: I Sing Praises to Your Name

Nguyên tác: I Sing Praises to Your Name Nhạc và lời: Terry MacAlmon Trình bày: GMF Choirs Netherland & Myanmar [divide style="2"] I Sing Praises To Your Name I sing praises to Your name, O Lord, Praises to Your name, O Lord, For Your name is great and greatly to be praised. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Là Bạn Thật – What a Friend We Have In Jesus

Tựa đề: Chúa Là Bạn Thật Nguyên tác: What a Friend We Have in Jesus Lời: Joseph M. Scriven (1820-1886) Nhạc: Charles C. Converse (1832-1918) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 253 [divide style="2"] [one_half] What a Friend We Have in Jesus 1. What a friend we have in Jesus, All our sins and griefs to bear! What a privilege to carry Everything to God in prayer! Oh, what peace we often forfeit, Oh ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 27

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Xuất Ê-díp-tô Ký 38Xuất Ê-díp-tô Ký 39Xuất Ê-díp-tô Ký 40Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top