Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019

Cùng Học Kinh Thánh: Nê-hê-mi 9:28-38

Cùng Học Kinh Thánh Nê-hê-mi 9:28-38 Câu Hỏi Gợi Ý Nếu có người phạm lỗi với bạn và sau đó xin lỗi bạn, bạn sẽ làm gì?  Nếu người đó cứ lập đi lập lại việc này rất nhiều lần, bạn làm gì?  Tại sao bạn hành động như vậy? Câu Hỏi Thảo Luận Người Do Thái đã làm gì sau khi được Chúa cứu giúp (9:28a, 9:28c)? Đức Chúa Trời đã làm gì khi dân của Chúa cầu xin với Ngài (9:28b, 9:28d)? Đức Chúa Trời muố ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 26/06/2019 I Sử Ký 13:9-14 Người Yêu Mến Sự Hiện Diện của Chúa “Hòm của Đức Chúa Trời ở ba tháng trong nhà Ô-bết-Ê-đôm; Đức Giê-hô-va ban phước cho nhà Ô-bết-Ê-đôm và mọi vật thuộc về người” (I Sử Ký 13:14). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít quyết định gì khi ông U-xa chết? Ông Ô-bết-Ê-đôm được những gì khi nghe theo quyết định của nhà vua? Vì sao ông được như vậy? Người khác thấy có sự khác ...

Read more

Thánh Ca: Diệu Thay Là Chúa Ta

Tựa đề: Diệu Thay Là Chúa Ta Nguyên tác: How Great Is Our God Tác giả: Chris Tomlin, Ed Cash, Jesse Reeves [divide style="2"] ...

Read more

Thánh Ca: Ơn Lạ Lùng

Tựa đề: Ơn Lạ Lùng Nguyên tác: Amazing Grace Lời Anh: John Newton (1773) Giai điệu New Britain (1847) Lời Việt: Tường Lưu [divide style="2"] [one_half] Amazing Grace 1. Amazing Grace, how sweet the sound, That saved a wretch like me. I once was lost but now am found, Was blind, but now I see. 2. T'was Grace that taught my heart to fear. And Grace, my fears relieved. How precious did that Grace appear The ho ...

Read more

Tìm Về Bên Giê-xu

Tựa đề: Tìm Về Bên Giê-xu Sáng tác: Tiến Nguyễn Trình bày: Trương Kiều Diễm [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Baptist Bắc Mỹ – Atlanta 2019

Thông Báo Đại Hội Liên Hữu Baptist Việt Nam 2019 Thời gian: 4-7/7/2019 Địa điểm: Hilton Atlanta Airport Hotel Địa chỉ: 1031 Virginia Ave, Atlanta, GA 30354 Chi tiết: Đại Hội Liên Hữu Baptist Bắc Mỹ - 2019  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org         ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 177

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 119Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Ô-sê

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Ô-sê [divide style="2"] Phần Giới Thiệu Phần 1 Phần Giới Thiệu Phần 2 Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Phần 1 Chương 4 Phần 2 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9-10 Chương 11-12 Chương 13-14 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịch sách Ô-sê - Nghe đọc sách Ô-sê [divide style="2"] Tài liệu: Thru The Bible (www.ttb.org) Phổ Bi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 25/06/2019 I Sử Ký 13:1-10 Đừng Đánh Mất Lòng Tôn Kính “Còn tôi, nhờ sự nhân từ dư dật của Chúa, tôi sẽ vào nhà Chúa, lấy lòng kính sợ Chúa mà thờ lạy trước đền thánh của Chúa” (Thi Thiên 5:7). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít muốn làm gì đối với Hòm Giao Ước? Có gì sai trong cách Vua Đa-vít rước Hòm về? Vì sao Chúa đánh chết ông U-xa? Sự thờ phượng ở Hội Thánh bạn và chính bạn thể hiện lòn ...

Read more

Thánh Ca: Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thay

Tựa đề: Tâm Linh Tôi An Ninh Thay! Nguyên tác:  It's Well With My Soul Lời: H. G. Spafford Nhạc: Philip P. Bliss (1838-1876) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 277 [divide style="2"] [one_half] It Is Well with My Soul 1. When peace, like a river, attendeth my way, When sorrows like sea billows roll; Whatever my lot, Thou hast taught me to say, It is well, it is well with my soul. Refr ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top