Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/12/2019Phau Ntawv Nkauj 90:9-12Cov Lus Thov Thaum Qab Xyoo “Thov koj qhia kom peb paub hais tias peb txojsia luv kawg li, peb thiaj yuav xeev los ua neeg ntse” (nqi 12). Nqi lus nug xav: Mauxes thov Tus Tswv qhia kom “peb paub hais tias peb txojsia luv kawg li” qhov no txhais li cas? Yog vim li cas peb yuav tsum paub hais tias peb txojsia luv kawg li? Koj thov Vajtswv pab rau koj ...

Read more

Thánh Ca: Phước Cho Nhân Loại – Joy to the World

Tựa đề: Phước Cho Nhân Loại Nguyên tác: Joy to the World Kinh Thánh: Thi Thiên 98 Lời: Isaac Watts (1674 – 1748) Nhạc: Lowell Mason (1792 - 1872) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 54 [divide style="2"] [one_half] Joy to the World 1. Joy to the world! The Lord is come; Let earth receive her King; Let every heart prepare him room, And heaven and nature sing, And heaven and nature sing, ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 365

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Khải Huyền 20Khải Huyền 21Khải Huyền 22Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tài Liệu Về Lễ Giáng Sinh

Truyện Tích Giáng Sinh: - Thiên Thần Loan Báo Giăng Báp-tít Chào Đời - Thiên Thần Báo Tin Cho Mary - Thiên Thần Giải Thích Cho Joseph - Đức Chúa Jesus Giáng Sinh - Các Nhà Thông Thái Tìm Chúa - Hài Nhi Jesus Đến Đền Thờ Văn Học - O Henry: Món Quà Giáng Sinh - Kịch: Quán Trọ Khoa Học và Niềm Tin - Ánh Sáng Cho Trần Gian Tiểu Sử Những Thánh Ca Giáng Sinh nổi tiếng: - Niềm Vui Cho Trần Gian - Joy To The W ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 31/12/2019   Xuất Ê-díp-tô Ký 16:16–30 Thể Lệ về Ma-na   “Này là Lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn: Hãy tùy sức ăn của mỗi người, và tùy số người trong trại mà góp cho mỗi tên một ô-me” (câu 16 BTT). “Đây là điều Đức Giê-hô-va đã phán truyền: “Mỗi người hãy ra lượm theo sức ăn của mình, mỗi nhân khẩu một ô-me tùy theo số người trong mỗi trại của mình” (câu 16 BTTHĐ). Câu hỏi suy n ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/12/2019Yaunas 2:8-11Vajtswv Yog Tus Cawm Peb “Tiamsis kuv yuav hu nkauj qhuas koj yuav tua tsiaj fij koj, thiab kuv yuav ua raws li uas kuv tau cog lus tseg rau koj lawm. Txojkev cawmdim yog los nawm tus Tswv los xwb” ( nqi 9). Nqi lus nug xav: Thaum Yaunas qaug zog heev lawm nws nco txog yam dabtsi? Nws cog lus hais tias nws yuav fij yam dabtsi rau Tus Tswvv? Koj ntseeg hais tias ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 30/12/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 16:13–15 Chúa Thành Tín “Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời” (Thi Thiên 100:5). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã thành tín với tuyển dân như thế nào (câu 13–14, xem lại câu 8, 12)? Sự khác nhau giữa đáp ứng của tuyển dân và của ông Môi-se về sự ban cho của Chúa là gì? Bạn trải nghiệm Chúa thành t ...

Read more

Chương Trình Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh – Hội Thánh Sacramento, CA(2019)

Chương Trình Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh 2019 Video credit: Hội Thánh Tin Lành Sacramento, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 364

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Khải Huyền 18Khải Huyền 19Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/12/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/12/2019Yaunas 2:1-7Nyob Hauv Ntses Plab Thov Vajtswv “Tiamsis Vajtswv qhia rau peb hais tias Vajtswv hlub peb kawg li, rau qhov thaum peb tseem ua neeg txhaum Yexus Khetos tuag txhiv peb” (Loos 5:8). Nqi lus nug xav: Yaunas thov Vajtswv li cas hauv ntses plab tuaj? Nws ntseeg khov kho hais tias Vajtswv yuav ua dabtsi pab nws? Vajtswv ua dabtsi los cawm peb dim peb lub txim? Yaunas ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top