Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 (Page 9)

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 350

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Phi-lê-môn 1Tít 1Tít 2Tít 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Đăng Blang

Chương Trình: Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Đăng Blang Địa Điểm: Phú Sơn, Bù Đăng, Bình Phước, Việt Nam Tài liệu: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/12/2018

Sống Với Thánh Kinh: 15/12/2018 Ê-xơ-tê 2:19-23 Lập Công Lớn “Người ta bèn tra hạch việc đó, thấy quả thật như vậy, rồi cả hai đều bị treo nơi cây hình; đoạn họ chép điều đó trong sách sử ký tại trước mặt vua” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Mạc-đô-chê biết được bí mật gì? Ông đã làm gì? Vua A-suê-ru đã làm gì cho ông Mạc-đô-chê sau khi thoát chết? Bạn học biết về sự tể trị âm thầm của Chúa trong biến cố nà ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 349

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Ti-mô-thê 1II Ti-mô-thê 2II Ti-mô-thê 3II Ti-mô-thê 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/12/2018

Sống Với Thánh Kinh: 14/12/2018 Ê-xơ-tê 2:15-18 Bà Ê-xơ-tê Được Chọn Làm Hoàng Hậu “Vua thương mến Ê-xơ-tê nhiều hơn các cung nữ khác, và nàng được ơn tại trước mặt vua hơn những nữ đồng trinh; vua đội mão triều thiên trên đầu nàng, và lập nàng làm hoàng hậu thế cho Vả-thi” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Chương 2 cho biết thêm gì về bà Ê-xơ-tê? Những diễn tiến nào đưa đến việc Vua A-suê-ru chọn bà Ê-xơ-tê làm ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 348

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Ti-mô-thê 1I Ti-mô-thê 2I Ti-mô-thê 3I Ti-mô-thê 4I Ti-mô-thê 5I Ti-mô-thê 6Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ca Khúc Giáng Sinh

Ca Khúc Giáng Sinh [divide style="2"] Ôi Đêm Vui Trần Thế Chuông Ngân Lên Mùa Tươi Sáng Giáng Sinh Tuyệt Vời Felix Navidad Giáng Sinh An Lành Sáng Danh Thiên Chúa Noel Noel - Mùa Phước Hạnh Tình Yêu Giáng Sinh Giáng Sinh Là Tình Yêu Tìm Chúa Trong Đêm Giáng Sinh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Chi Hội Đasar – Chương Trình Giáng Sinh 2017

Chương Trình Giáng Sinh 2017 Chủ đề: Sự Vui Mừng Lớn Cho Muôn Dân Chi Hội Đasar [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/12/2018

Sống Với Thánh Kinh: 13/12/2018 Ê-xơ-tê 2:5-14, 20 Không Nhìn Biết Kế Hoạch của Chúa “Ê-xơ-tê chẳng tỏ ra dân mình và quê hương mình; vì Mạc-đô-chê có dặn nàng đừng tỏ ra cho ai biết” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho biết gì về ông Mạc-đô-chê? Tại sao ông Mạc-đô-chê dặn bà Ê-xơ-tê phải che giấu nguồn gốc của mình? Bạn có nhận xét gì về điều này? Câu 5-6 cho biết ông tổ của ông Mạc-đô ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 347

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Tê-sa-lô-ni-ca 1II Tê-sa-lô-ni-ca 2II Tê-sa-lô-ni-ca 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top