Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 (Page 8)

He Shall Reign Forevermore

Tựa đề: He Shall Reign Forevermore Ban Thanh Niên Hội Thánh San Fernando Valley [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Con Trai Thánh – Mary’s Boy Child

Tựa đề: Con Trai Thánh Nguyên tác: Mary's Boy Child Sáng tác: Jester Hairston (1956) Lời Việt: Nguyễn Thiện Nhân (1978) Trình bày: Hồng Bửu, Bích Loan, Thọ Tuyên, Anh Dũng Chương Trình Ca Khúc Giáng Sinh Vùng Bay Area, Northern California (7/12/1996) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 353

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Hê-bơ-rơ 9Hê-bơ-rơ 10Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2018

Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2018 Giăng 17:14-19 Nên Thánh Bởi Lời Chúa “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; Lời Cha tức là lẽ thật” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu cầu nguyện cho môn đệ cần phải sống thế nào giữa thế gian? Nên thánh là gì? Tại sao luân lý không giúp Cơ Đốc nhân nên thánh? Làm thế nào để thực hành nếp sống thánh khiết mỗi ngày? Cơ Đốc nhân không thuộc về thế gian nên bị thế gian g ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 352

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Hê-bơ-rơ 5Hê-bơ-rơ 6Hê-bơ-rơ 7Hê-bơ-rơ 8Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Hãy Tôn Ngợi và Vinh Danh Chúa

Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Ðức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã báo trước cùng mình (Lu-ca 2:20) Ðề tài mà họ ca ngợi là gì? Họ ngợi khen Ðức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe, về tin vui lớn là một Cứu Chúa vì họ đã ra đời. Chúng ta hãy noi gương những người chăn chiên: Chúng ta hãy hát lên một bài ca cảm tạ vì chúng ta đã được nghe về Đức Chúa Jesus và sự cứ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/12/2018

Sống Với Thánh Kinh: 17/12/2018 Giăng 17:13 Vui Mừng Trọn Vẹn “Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của Ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn” (Giăng 15:11). Câu hỏi suy ngẫm: Sự vui mừng trọn vẹn của Chúa là sự vui mừng nào? Làm thế nào để có được sự vui mừng trọn vẹn? Bài học nhắc bạn điều gì trong cuộc sống? Sự vui mừng trọn vẹn là điều Chúa Giê-xu dạy nhiều lần ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Các Vua – Chương 16-20

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Các Vua - Chương 16-20 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 351

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Hê-bơ-rơ 1Hê-bơ-rơ 2Hê-bơ-rơ 3Hê-bơ-rơ 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/12/2018

Sống Với Thánh Kinh: 16/12/2018 Gióp 31:1-4, 9-12 Chớ Phạm Tội Tà Dâm “Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song Ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi” (Ma-thi-ơ 5:27-28). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp tránh xa tội tà dâm như thế nào? Người phạm tội tà dâm phải chịu hậu quả ra sao? Làm thế nào để tránh xa tội ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top