Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 (Page 4)

Lý Do Ngài Đến

...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 361

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Khải Huy�?n 8Khải Huy�?n 9Khải Huy�?n 10Khải Huy�?n 11Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 2:1-7

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 2:1-7 Câu Hỏi Gợi Ý 1. Đường về quê cũ của bạn bây giờ có gì khác so với lúc bạn rời khỏi? Bạn vẫn còn cảm nhận nơi đó là nhà hay không?  Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận 1. Những chi tiết lịch sử, chính trị và địa lý trong khúc Kinh Thánh này có ý nghĩa gì (2:1-4)?   Giô-sép và Ma-ry về Bết-lê-hem để làm gì (2:3)? Tại sao (2:4)? 2. Làm thế nào một phụ nữ mang thai lạ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/12/2018

Sống Với Thánh Kinh: 26/12/2018 I Cô-rinh-tô 5:9-13 Kỷ Luật trong Hội Thánh “Vì chưng có phải tôi nên đoán xét người ở ngoài sao? Há chẳng phải anh em nên đoán xét những người ở trong sao?” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên tín hữu Cô-rinh-tô nên đoán xét những ai? Lời khuyên này có mâu thuẫn với sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu “Đừng đoán xét ai”? Bạn thực hiện những lời dạy này ra sao? Khi Sứ đồ P ...

Read more

Giáng Sinh Xưa và Nay

Nguyên tác: Giáng Sinh Xưa và Nay (2016) Nhạc và lời: Samuel Pan - Phan Anh Trí Trình bày: Nguyễn Đình Thái Ngân [divide style="2"]   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2016) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thơ: Danh Hiệu Cứu Chúa “Emmanuel”

Danh Hiệu Cứu Chúa " Emmanuel"                       ĐẤNG "CỨU THẾ"..."ĐƯỢC XỨC DẦU"... MƯU trí thông sáng, thâm sâu, lạ lùng, LUẬN chứng, vấn đáp, không cùng... LẠ thay Thần-Tánh, thủy chung ai bằng. LÙNG khắp đó đây thấy chăng ? ĐỨC âm rao báo, Linh-Năng vô ngần, CHÚA làm Người, mang Linh-Thần, TRỜI cao tạm lánh, mang thân xác phàm. QUYỀN phép, C ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 360

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Khải Huy�?n 4Khải Huy�?n 5Khải Huy�?n 6Khải Huy�?n 7Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/12/2018

Sống Với Thánh Kinh: 25/12/2018 Mác 1:1-8 Đến Với Chúa Qua Đồng Vắng “Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: “Đồng vắng” có ý nghĩa nào đối với ông Giăng Báp-tít và dân chúng khi họ tìm đến với ông? Trong Kinh Thánh, “đồng vắng” thường nói lên điều gì? Bạn đến với Chúa Giê-xu qua “đồng vắng” trước và sau mùa Giáng Sinh như thế nào? Trong phân ...

Read more

O Come, O Come, Emmanuel

Tựa đề: Em-ma-nu-ên!  Xin Hãy Đến Nguyên tác: O Come, O Come, Emmanuel Tác giả: Khuyết Danh (Thế Kỷ 12) Nhạc: Khuyết Danh (Thế Kỷ 13) Lời Anh: John M. Neale (1851) Lời Việt: Vĩnh Phúc (1982) Kinh Thánh: Ê-sai 7:13-15 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam  - Bài số 31 [divide style="2"] [one_half] O Come, Emmanuel! 1. Oh, come, our Wisdom from on high, Who ordered all things mightily; To us ...

Read more

Ca Khúc Giáng Sinh

Ca Khúc Giáng Sinh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top