Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » December (Page 6)

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 356

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Phi-e-rơ 1I Phi-e-rơ 2I Phi-e-rơ 3I Phi-e-rơ 4I Phi-e-rơ 5II Phi-e-rơ 1II Phi-e-rơ 2II Phi-e-rơ 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Rick Warren: Christmas Is for All People

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/12/2018

Sống Với Thánh Kinh: 21/12/2018 Lu-ca 1:26-38 Những Việc Nhiệm Mầu trước Giáng Sinh “Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được” (Lu-ca 1:37). Câu hỏi suy ngẫm: Hai người nữ được nhắc đến ở đây có đời sống đức tin ra sao? Những việc nhiệm mầu rất lớn và khó nào đã xảy đến với họ? Bạn học được gì về quyền năng của Chúa? Qua đó, có hy vọng nào cho những khó khăn mà bạn đang đối diện? Trong câu chuyện ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 355

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gia-cơ 1Gia-cơ 2Gia-cơ 3Gia-cơ 4Gia-cơ 5Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Hội Thánh Tô Hiến Thành – Chương Trình Giáng Sinh 2017

Chương Trình Giáng Sinh 2017 Chủ đề: Sự Vui Mừng Lớn Cho Muôn Dân Hội Thánh Tô Hiến Thành [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/12/2018

Sống Với Thánh Kinh: 20/12/2018 Giê-rê-mi 10:1-16 Di Sản Thuộc Linh “Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi: Ngài gìn giữ phần sản tôi. Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành” (Thi Thiên 16:5-6). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi cho biết sản nghiệp của ông Gia-cốp là gì? Dân Chúa đã có thái độ thế nào với sản nghiệp Chúa ban? Sản nghiệp của bạn đang có và ước ao để lại cho con ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 354

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Hê-bơ-rơ 11Hê-bơ-rơ 12Hê-bơ-rơ 13Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 1:46-55

Cùng Học Kinh Thánh Lu-ca 1:46-55 Câu Hỏi Gợi Ý Khi vui bạn thường làm gì?  Bạn làm gì để lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp đã xảy ra trong cuộc đời của bạn?     Câu Hỏi Thảo Luận Câu mở đầu trong bài ca của Mary là gì (1:46)? Tại sao tâm linh Mary vui mừng (1:47-48)? Mary đã gọi Đức Chúa Trời là ai (1:47)?  Nếu có ai nói với bạn rằng Mary là mẹ của Đức Chúa Trời, dựa trên phân đoạn Kin ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/12/2018

Sống Với Thánh Kinh: 19/12/2018 Giê-rê-mi 10:1-15 Đấng Đáng Tôn Thờ “Lạy Đức Giê-hô-va, chẳng ai giống như Ngài! Ngài là lớn, Danh Ngài có sức mạnh lớn lắm… Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật; Ngài là Đức Chúa Trời Hằng Sống, là Vua Đời Đời” (câu 6, 10a). Câu hỏi suy ngẫm: Sự mô tả song song hình ảnh của thần tượng và của Đức Chúa Trời cho thấy rõ điều gì? Tại sao đừng sợ các thần tượng? Bạn có quyết định ...

Read more

He Shall Reign Forevermore

Tựa đề: He Shall Reign Forevermore Ban Thanh Niên Hội Thánh San Fernando Valley [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top