Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » December (Page 4)

Thơ: Danh Hiệu Cứu Chúa “Emmanuel”

Danh Hiệu Cứu Chúa " Emmanuel"                       ĐẤNG "CỨU THẾ"..."ĐƯỢC XỨC DẦU"... MƯU trí thông sáng, thâm sâu, lạ lùng, LUẬN chứng, vấn đáp, không cùng... LẠ thay Thần-Tánh, thủy chung ai bằng. LÙNG khắp đó đây thấy chăng ? ĐỨC âm rao báo, Linh-Năng vô ngần, CHÚA làm Người, mang Linh-Thần, TRỜI cao tạm lánh, mang thân xác phàm. QUYỀN phép, C ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 360

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Khải Huy�?n 4Khải Huy�?n 5Khải Huy�?n 6Khải Huy�?n 7Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Nữ Hoàng Anh Chúc Mừng Giáng Sinh (2018)

“The Christmas story retains its appeal since it doesn’t provide theoretical explanations for the puzzles of life. Instead it’s about the birth of a child and the hope that birth 2,000 years ago brought to the world. Only a few people acknowledged Jesus when he was born. Now billions follow him. I believe his message of peace on earth and goodwill to all is never out of date. It can be heeded by everyone; i ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/12/2018

Sống Với Thánh Kinh: 25/12/2018 Mác 1:1-8 Đến Với Chúa Qua Đồng Vắng “Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: “Đồng vắng” có ý nghĩa nào đối với ông Giăng Báp-tít và dân chúng khi họ tìm đến với ông? Trong Kinh Thánh, “đồng vắng” thường nói lên điều gì? Bạn đến với Chúa Giê-xu qua “đồng vắng” trước và sau mùa Giáng Sinh như thế nào? Trong phân ...

Read more

O Come, O Come, Emmanuel

Tựa đề: Em-ma-nu-ên!  Xin Hãy Đến Nguyên tác: O Come, O Come, Emmanuel Tác giả: Khuyết Danh (Thế Kỷ 12) Nhạc: Khuyết Danh (Thế Kỷ 13) Lời Anh: John M. Neale (1851) Lời Việt: Vĩnh Phúc (1982) Kinh Thánh: Ê-sai 7:13-15 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam  - Bài số 31 [divide style="2"] [one_half] O Come, Emmanuel! 1. Oh, come, our Wisdom from on high, Who ordered all things mightily; To us ...

Read more

Ca Khúc Giáng Sinh

Ca Khúc Giáng Sinh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 359

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Khải Huy�?n 1Khải Huy�?n 2Khải Huy�?n 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

A Wish on Christmas Day

Tựa đề: A Wish On Christmas Day Sáng tác: James Đạt Lê Trình bày: James Đạt Lê [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Kiến Thức: Đấng Mưu Luận Lạ Lùng

Đấng Mưu Luận Lạ Lùng Đấng Mưu Luận Lạ Lùng là một trong những danh hiệu của Đấng Cứu Thế (Messiah).  Tiên tri Ê-sai khi dự ngôn về sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế đã viết: “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ-lùng, là Đấng Mưu-luận, là Đức Chúa Trời Quyền-năng, là Cha Đời-đời, là Chúa Bình-an” (Ê-sai ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Các Vua – Chương 21-25

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Các Vua - Chương 21-25 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top