Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » November (Page 6)

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 323

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Công Vụ Các Sứ �?ồ 18Công Vụ Các Sứ �?ồ 19Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Công Bố Năm Hân Hỉ

Tựa đề: Công Bố Năm Hân Hỉ Kinh Thánh: Lê Vi Ký 25:1-13 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Công Bố Năm Hân Hỉ để nghe bài giảng.   [divide style="2"]   Năm Sa-bát 1. CHÚA phán với Mô-sê trên núi Si-nai, 2. “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo họ rằng: Khi các ngươi đã vào trong xứ Ta ban cho, các ngươi hãy để cho đất được nghỉ vào năm Sa-bát để tôn kính CHÚA. 3. Ngươi sẽ canh tác r ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2018

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2018 Gióp 30:1-8 Nhạo Báng “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp cho biết những thành phần nào đang nhạo báng ông? Chúa Giê-xu và môn đệ Ngài đã từng bị nhạo báng như thế nào? Điều này khích lệ bạn ra sao khi bị nhạo báng vì niềm tin nơi Chúa? Trong hoàn cảnh t ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 322

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Công Vụ Các Sứ �?ồ 16Công Vụ Các Sứ �?ồ 17Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca Giáng Sinh – Nhạc Hòa Tấu

Thánh Ca Giáng Sinh - Nhạc Hòa Tấu Trình bày: London Symphony Orchestra [divide style="2"] Mục Lục:  [00:00] Nhạc Chuông Giang Sinh - Jingle Bells (One Horse Open Sleigh) [01:01] Ca Chúc Giáng Sinh - We Wish You a Merry Christmas [02:12] Mừng Vua Giáng Trần - Deck The Halls (Welsh Melody) [03:41] Hỡi Môn Đồ Trung Tín - Adeste Fideles (O come, All Ye Faithful) [05:59] Đêm Yên Lặng - Silent Night [0 ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2018

Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2018 Giăng 17:9-12 Xin Gìn Giữ Họ trong Danh Cha “Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha Thánh, xin gìn giữ họ trong Danh Cha, là Danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nhấn mạnh điều gì trong lời cầu nguyện cho các môn đệ? Mục đích Chúa cầu nguyện để các môn đệ sống thế nào ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 321

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Công Vụ Các Sứ �?ồ 14Công Vụ Các Sứ �?ồ 15Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2018

Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2018 Giăng 17:6-8 Trở Thành Người Chúa Muốn “Vì Con đã truyền cho họ những Lời Cha đã truyền cho Con, và họ đã nhận lấy; nhìn biết quả thật rằng Con đến từ nơi Cha, và tin rằng ấy là Cha sai Con đến” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã thưa với Cha về đức tin của các môn đệ như thế nào? Điều này cho thấy Chúa biết rõ điều gì về đức tin của họ? Bạn làm gì để có thể trở thành ...

Read more

Lời Tạ Ơn Chúa

Tựa đề: Lời Tạ Ơn Chúa Sáng tác: Trương Văn Xê [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tình Yêu Cứu Chuộc

Tựa đề: Tình Yêu Cứu Chuộc Nhạc và lời: Đức Trọng Trình bày: Phương Lý [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top