Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » November (Page 5)

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 326

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Công Vụ Các Sứ �?ồ 24Công Vụ Các Sứ �?ồ 25Công Vụ Các Sứ �?ồ 26Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 21:15-19

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 21:15-19 Câu Hỏi Gợi Ý Lúc nhỏ, bạn có làm gì sai với điều cha mẹ dặn hay không?  Nếu có, bạn cảm thấy như thế nào khi phải gặp lại cha mẹ của mình? Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Sau khi ăn xong Đức Chúa Jesus đã làm gì (21:15a)?  Phi-e-rơ trả lời như thế nào (21:15b)? Đức Chúa Jesus truyền cho Phi-e-rơ điều gì (21:15c)?  Theo bạn, việc chăn những chiên con của Chúa là ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2018

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2018 Giê-rê-mi 10:1-15 Thần Tượng Hư Không “Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi cho biết các thần tượng có nguồn gốc từ đâu? Các thần tượng mà Dân Ngoại thờ phượng bất năng ra sao? Ngược lại, Đức Chúa Trời là Đấng t ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 325

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Công Vụ Các Sứ �?ồ 22Công Vụ Các Sứ �?ồ 23Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

I Thank God

Tựa đề: I Thank God Tác giả: Cindy L. Morgan & David N. Phelps Trình bày: Rhema Marvanne [divide style="2"]   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2018

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2018 Giê-rê-mi 10:1-3a Đừng Làm theo Đời Này “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Chớ tập theo tục của các Dân Ngoại, chớ sợ các dấu trên trời, mặc dù Dân Ngoại nghi sợ các dấu ấy. Vì thói quen của các dân ấy chỉ là hư không” (câu 2-3a). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa truyền mệnh lệnh “chớ tập theo tục của các Dân Ngoại”? Dân Chúa đã “tập theo” những thói tục ấy như thế nào? Tại sao ngày ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 324

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Công Vụ Các Sứ �?ồ 20Công Vụ Các Sứ �?ồ 21Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Nhớ Lại Để Tri Ân

Tôi sẽ thuật lại sự nhơn từ Chúa và ca ngợi Chúa về mọi việc diệu kỳ Chúa đã thực hiện cho chúng tôi. (Ê-sai 63:7) Còn bạn không thể làm như vậy sao? Phải chăng bạn chưa bao giờ nhận được một ân huệ nào? Dù hiện nay bạn gặp cảnh đen tối đến đâu, có thể nào bạn lại quên mất giờ phút mà Đức Chúa Jesus đã gặp bạn, và gọi: "Hãy đến cùng Ta" hay sao? Bạn không thể nhớ lại giây phút vui mừng khi Ngài tháo gông và ...

Read more

Thánh Ca: I Know How to Say Thank You

Nguyên tác: I Know How to Say Thank You Nhạc và lời:  Trình bày: Sarah DeLane, Marshall Hall [divide style="2"] I Know How to Say Thank You I don't know about the future, I don't understand some things about the past. I don't know why some things happen, I don't know why some things end and others last. I don't know of the rhymes and reasons, I don't understand the words some people pray. Whe ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2018

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2018 Giê-rê-mi 9:23-26 Cắt Bì hay Không Cắt Bì? “Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ, là lột bỏ tính xác thịt của chúng ta” (Cô-lô-se 2:11). Câu hỏi suy ngẫm: Phép cắt bì có ý nghĩa gì? “Lòng chưa cắt bì” được hiểu như thế nào? Tại sao Chúa phán sẽ phạt dân Chúa dù họ đã chịu cắt bì? Bạn áp dụng b ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top