Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » November

Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2018

Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2018 Giăng 17:6-8 Trở Thành Người Chúa Muốn “Vì Con đã truyền cho họ những Lời Cha đã truyền cho Con, và họ đã nhận lấy; nhìn biết quả thật rằng Con đến từ nơi Cha, và tin rằng ấy là Cha sai Con đến” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã thưa với Cha về đức tin của các môn đệ như thế nào? Điều này cho thấy Chúa biết rõ điều gì về đức tin của họ? Bạn làm gì để có thể trở thành ...

Read more

Thêm Lời Tạ Ơn

Tựa đề: Thêm Lời Tạ Ơn Sáng tác: Trương Văn Xê [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tình Yêu Cứu Chuộc

Tựa đề: Tình Yêu Cứu Chuộc Nhạc và lời: Đức Trọng Trình bày: Phương Lý [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 320

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Công Vụ Các Sứ �?ồ 12Công Vụ Các Sứ �?ồ 13Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tạ Ơn Thiên Chúa

Sứ điệp: Tạ Ơn Thiên Chúa Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/11/2018

Sống Với Thánh Kinh: 15/11/2018 Ê-xơ-tê 2:1-11 Khi Chúa Hành Động “Con gái trẻ đó đẹp lòng Hê-gai và được ơn trước mặt người” (câu 9a). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các quan cận thần xin vua ra chỉ thị tuyển tân hoàng hậu? Ông Mạc-đô-chê và bà Ê-xơ-tê được giới thiệu như thế nào? Nhờ đâu mà bà Ê-xơ-tê “được ơn” trước hoạn quan Hê-gai? Bạn học được điều gì qua câu chuyện này? Phân đoạn Kinh Thánh này bắt đầu bằ ...

Read more

Lời Tạ Ơn Chúa

Nguyên tác: Lời Tạ Ơn Chúa Nhạc và lời: Trương Văn Xê Trình bày: Ban Hát Hội Thánh Dương Yên - Quảng Nam [divide style="2"] Lời Tạ Ơn Chúa 1. Lớn tiếng hân hoan, ngợi khen danh Jêsus muôn đời Phước lớn Chúa ban, ơn rộng sâu hơn biển khơi Nhớ mãi không quên, hằng ngày nhờ ơn Chúa dắt dìu Dẫn đưa đàn chiên trong tình yêu lớn vô biên Điệp Khúc: Lời tạ ơn con xin dâng lên, Chung hòa tiếng ca luôn Hallelujah Với ...

Read more

Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu – Give Thanks!

Tựa đề: Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu Nguyên tác: Give Thanks! Sáng tác: Henry Smith (1978) Trình bày: Don Moen [divide style="2"] [one_half] Give Thanks Give thanks with a grateful heart Give thanks unto the Holy One Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart Give thanks unto the Holy One Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now Let the weak say, "I ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 319

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Công Vụ Các Sứ �?ồ 10Công Vụ Các Sứ �?ồ 11Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 21:7-14

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 21:7-14 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn có những kỷ niệm trong quá khứ hay không?  Điều gì khiến bạn nhớ lại những kỷ niệm đó? Nhớ lại những kỷ niệm đó làm bạn vui hay buồn?  Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Sau khi bảy môn đồ làm theo lời Chúa, kết quả của việc đánh cá như thế nào (21:6)?  Sau sự kiện này, ai là người nhận biết Đức Chúa Jesus (21:7a)?  Người này đã làm gì (21:7b)? ...

Read more

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top