Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » October (Page 9)

Mục sư Nguyễn Thỉ: Của Lễ Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

Sứ điệp: Của Lễ Đẹp Lòng Đức Chúa Trời Kinh Thánh: Thi Thiên 51 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 04/10/2018 I Sa-mu-ên 1:19-28 Yêu Con: Đem Con Đến Với Chúa “Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va; tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó. Đoạn mẹ con đều thờ lạy tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va” (câu 28). Câu hỏi suy ngẫm: Bà An-ne ở trong hoàn cảnh nào? Bà làm gì trong hoàn cảnh này? Chúa đáp lời ra sao? Bà An-ne làm gì khi cậu Sa-mu-ên dứt sữa? Vì sao? Theo gương bà An-ne, ng ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 277

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ma-thi-ơ 7Ma-thi-ơ 8Ma-thi-ơ 9Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 19:39-42

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 19:39-42 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn không dám công khai bày tỏ tình cảm của mình dành cho một ai đó không? Tại sao?  Khi nào bạn bày tỏ điều đó? Câu Hỏi Thảo Luận Ai là người đã đến xin xác Đức Chúa Jesus (19:38a)?  Nhân vật đó là người thế nào (19:38b)?  Vì sao (19:38c)? Người đó đã làm gì (19:38d)? Theo bạn, nếu người này không đến xin xác Chúa thì chuyện gì sẽ x ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 03/10/2018 Sáng Thế Ký 22:1-19 Yêu Con: Gương Mẫu Đức Tin “Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn Ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời thử thách đức tin của ông Áp-ra-ham như thế nào? Câu trả lời của ông Áp-ra-ham (câu 8) cho biết gì về đức tin của ông? Đức tin ấy đem đến kết quả gì cho ông, cho cậu Y-sác, và cho cả nhân ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 276

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ma-thi-ơ 5Ma-thi-ơ 6Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 02/10/2018 Sáng Thế Ký 21:8-20 Tình Cha Nghĩa Mẹ “Khi nước trong bầu đã hết, nàng để đứa trẻ dưới một cội cây nhỏ kia, đi ngồi đối diện cách xa xa dài chừng một khoảng tên bắn; vì nói rằng: Ôi! Tôi nỡ nào thấy đứa trẻ phải chết! Nàng ngồi đối diện đó, cất tiếng la khóc” (câu 15-16). Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu chuyện này, tình cha của ông Áp-ra-ham và tình mẹ của bà A-ga đã thể hiện ra ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 275

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ma-thi-ơ 1Ma-thi-ơ 2Ma-thi-ơ 3Ma-thi-ơ 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2018 I Các Vua 3:16-27 Tình Mẫu Tử “Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao?” (Ê-sai 49:15a). Câu hỏi suy ngẫm: Hai người mẹ đem con đến nhờ Vua Sa-lô-môn phân xử điều gì? Vua đã dựa vào đâu để phân xử vụ án vô cùng rắc rối này? Câu chuyện cho chúng ta bài học nào về tình yêu giữa cha mẹ và con cái? Có hai nữ mại dâm đến gặp Vua Sa-lô-môn để xin ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 274

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ma-la-chi 1Ma-la-chi 2Ma-la-chi 3Ma-la-chi 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top