Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » October (Page 8)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chức Vụ Môn Đồ

  Tựa đề: Chức Vụ Môn Đồ  Kinh Thánh: Lu-ca 10:1-20 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Chức Vụ Môn Đồđể nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 07/10/2018 Gióp 28:13-19 Giá Trị của Sự Khôn Ngoan “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con” (Châm Ngôn 3:5). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp so sánh sự khôn ngoan với những báu vật nào? Vì sao sự khôn ngoan là quý giá hơn tất cả? Điều quý giá nhất của sự khôn ngoan là gì? Bạn làm gì để kinh nghiệm giá trị thật của sự khôn ngoan? Sau khi ông Gióp suy nghĩ ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 280

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ma-thi-ơ 14Ma-thi-ơ 15Ma-thi-ơ 16Ma-thi-ơ 17Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Khải Huyền – Chương 21-22

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Khải Huyền - Chương 21-22 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 06/10/2018 Ê-phê-sô 6:1-4 Yêu Con: Kỷ Luật Con “…hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó” (Ê-phê-sô 6:4b). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đưa ra lời dạy đúng đắn nào cho cha mẹ trong Ê-phê-sô 6:4b? Kỷ luật đóng vai trò nào trong việc giúp con trưởng thành hài hòa cả về thể chất, tinh thần, lẫn tâm linh? Lời dạy này quan trọng thế nào trong việc nuôi dạy con cái? ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 279

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ma-thi-ơ 12Ma-thi-ơ 13Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 05/10/2018 Ê-phê-sô 6:1-4 Yêu Con: Tôn Trọng Con “Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ” (Ê-phê-sô 6:4a). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đưa ra lời dạy nào cho người làm cha mẹ? Vì sao? Ngày nay, cha mẹ có thể vi phạm lời dạy này thế nào? Nhận thức quan trọng nào giúp cha mẹ có thể thực hiện tốt lời dạy này (xem thêm Thi Thiên 127:3)? Thư Ê-phê-sô 5:22-6:9 cho thấy n ...

Read more

Ravi Zacharias: God or Science

Đề tài: God or Science Diễn giả: Ravi Zacharias [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

I Surrender

Nguyên tác: I Surrender Nhạc và lời: Matt Crocker Trình bày: Hillsong Worship [divide style="2"] I Surrender 1. Here I am Down on my knees again Surrendering all Surrendering all Find me here Lord as You draw me near Desperate for You Desperate for You Chorus 1: I surrender 2. Drench my soul As mercy and grace unfold I hunger and thirst I hunger and thirst With arms stretched wide I know You hear ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 278

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ma-thi-ơ 10Ma-thi-ơ 11Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top