Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » October (Page 7)

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 284

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ma-thi-ơ 25Ma-thi-ơ 26Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 20:1-9

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 20:1-9 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn buồn vì mất người thân yêu? Nỗi buồn đó kéo dài bao lâu? Bạn làm gì trong khoảng thời gian đó? Kỷ vật nào giúp bạn nhớ lại những kỷ niệm tốt đẹp về người đó? Nếu có ai lấy đi kỷ vật đó, bạn cảm thấy thế nào?  Câu Hỏi Thảo Luận Thời gian xảy ra câu chuyện này là vào lúc nào (20:1a)?  Theo bạn, tâm trạng của Ma-ri Ma-đơ-len như thế nào tr ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 10/10/2018 Ê-phê-sô 6:1-3 Vâng Phục Cha Mẹ trong Chúa “Hỡi người làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy con cái phải sống thế nào đối với cha mẹ? Tại sao? Làm sao để có thể vâng phục cha mẹ như lời dạy của Chúa? Áp dụng lời dạy này, những người con Cơ Đốc cần làm gì cho cha mẹ mình? Trong các thư tín Sứ đồ ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 283

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ma-thi-ơ 23Ma-thi-ơ 24Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: La Buena Vida

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2018 Sáng Thế Ký 25:21-28 Thiên Vị trong Tình Yêu Các Con “Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tính ưa ăn thịt rừng, nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28). Câu hỏi suy ngẫm: Gia đình ông bà Y-sác và Rê-bê-ca đã thiên vị trong tình yêu hai con của mình như thế nào? Hậu quả ra sao? Tính thiên vị đã ảnh hưởng đến con ông là ông Gia-cốp về sau ra sao? Cơ Đốc nhân cần cư xử với con cái thế ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 282

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ma-thi-ơ 21Ma-thi-ơ 22Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tận Dụng Những Lời Chúa Hứa

“Xin thực hiện những gì Ngài đã phán” (II Sa-mu-ên 7:25) Những lời hứa của Ðức Chúa Trời không phải là những tờ giấy thừa để bỏ qua một bên. Ngài muốn chúng phải được sử dụng. Vàng của Ðức Chúa Trời không phải là tiền của người hà tiện, nhưng Ngài đã đúc nó để được đem ra trao đổi. Không có điều gì vui lòng Ðức Chúa Trời hơn là khi Ngài thấy những lời hứa của Ngài được lưu hành; Ngài rất thích khi thấy các ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 08/10/2018 Phục Truyền 6:4-9 Nuôi Dạy Con cho Đức Chúa Trời “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm Ngôn 22:6). Câu hỏi suy ngẫm: Cha mẹ Cơ Đốc nuôi dạy con cái dựa trên nền tảng nào? Muốn vậy, cha mẹ cần quan tâm chuẩn bị gì cho chính mình? Bạn đang nuôi dạy con cho Đức Chúa Trời như thế nào? Lời Chúa trong Phục Truyền 6:6-9 c ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 281

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ma-thi-ơ 18Ma-thi-ơ 19Ma-thi-ơ 20Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top