Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » October (Page 6)

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 287

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Mác 4Mác 5Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 13/10/2018 Nê-hê-mi 13:7-14 Cách Giải Quyết Khôn Ngoan “Tôi đặt Sê-lê-mia, thầy tế lễ, Xa-đốc, ký lục, và Phê-đa-gia trong các người Lê-vi, coi các kho tàng; còn Ha-nan, con trai của Xác-cua, cháu Mát-ta-nia, làm phó; các người ấy được kể là trung thành, và bổn phận chúng là phân phát vật cho anh em mình”(câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi đã giải quyết những nan đề như thế nào khi ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Đang Mời Gọi – Softly and Tenderly Jesus Is Calling

Tựa đề: Chúa Đang Tha Thiết Kêu Gọi Nguyên tác: Softly and Tenderly Jesus Is Calling Nhạc và lời: Will Lamartine Thompson (1847-1909) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài 160 [divide style="2"] [one_half] Softly and tenderly Jesus Is Calling 1. Softly and tenderly Jesus is calling, Calling for you and for me; See, on the portals He’s waiting and watching, Watching for you and for me. Refrain Co ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 286

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Mác 1Mác 2Mác 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ravi Zacharias: How Do I Defend The Bible?

Đề tài: How Do I Defend The Bible? Diễn giả: Ravi Zacharias [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2018 Nê-hê-mi 13:4-10 Nhìn Xem Chúa Giê-xu “Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu, là cuối cùng và cội rễ của đức tin, tức là Đấng đã vì sự vui mừng đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời”(Hê-bơ-rơ 12:2). Câu hỏi suy ngẫm: Thầy Tế lễ Ê-li-a-síp đã phạm phải những tội lỗi nào? Lãnh đạo mà không gương mẫu thì nảy sinh ra những hậ ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 285

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ma-thi-ơ 27Ma-thi-ơ 28Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Sự Khen Chê Trong Đời

Sứ điệp: Sự Khen Chê Trong Đời Kinh Thánh: Công Vụ 14:8-20 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 11/10/2018 Ê-phê-sô 6:1-3 Hiếu Kính Cha Mẹ “Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất” (câu 2-3). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao hiếu kính cha mẹ là điều quan trọng nhất? Con cái phải bày tỏ lòng hiếu kính cha mẹ như thế nào? Phần thưởng nào dành cho những người hiếu kính cha mẹ? Bạn đang làm gì và sống như thế ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top