Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » October (Page 4)

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2018 Giăng 17:1-5 Con Đường Vinh Hiển “Đức Chúa Giê-xu phán như vậy, đoạn, ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến; xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Trong năm câu đầu tiên của lời cầu nguyện, Chúa Giê-xu đã lặp lại từ “vinh hiển” mấy lần? Chúa Giê-xu được Cha làm vinh hiển như thế nào? Và Ngài làm vinh hiển Cha như thế ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 293

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Mác 15Mác 16Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Happy Birthday Jesus – MỪNG SINH NHẬT CHÚA

Tựa đề: Nhạc và lời: Trình bày: [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org [caption id="attachment_54242" align="aligncenter" width="595"] Tropical jungle flanks wet road[/caption] ...

Read more

Phan Quảng Nam: Tâm Hồn Con

Tâm Hồn Con Con đến dâng Cha cả tấm lòng Với niềm yêu kính, với cầu mong Như hoa đương nở nghiêng về nắng Như nước giòng xanh đến Biển Đông Nắng nở hương hoa cánh cánh hồng Biển thâu tình nước, nước ngàn sông Tâm hồn con đấy: hoa và nước Tưởng nhớ quê nhà, cõi thái không. Thái không nào phải chốn vô hình Trong ánh huy hoàng ngự Thánh Linh Nước Chúa bao la, người nhỏ bé Lòng con bé nhỏ có Thiên Đình Chúa ngự ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2018 Giăng 16:29-33 Phước Hạnh Đặc Biệt “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong Ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi!” (câu 33). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nói trước về nan đề đặc biệt nào mà môn đệ sẽ gặp phải? Lời hứa phước hạnh và khích lệ môn đệ trong hoàn cảnh đó là gì? Bạn cần ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 292

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Mác 14Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Hương: Tinh Thần Thờ Phượng Của Đa-vít

Sứ điệp: Tinh Thần Thờ Phượng Của Đa-vít Kinh Thánh: Thi Thiên 63:1-8  Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Hương [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2018 Giăng 16:25-28 Trao Ban Phước Hạnh “Ta đã dùng ví dụ mà nói cho các ngươi mọi điều đó. Giờ đến, là khi Ta chẳng còn dùng ví dụ mà nói cùng các ngươi nữa, nhưng khi ấy Ta sẽ nói rõ ràng về Cha cho các ngươi” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi lìa môn đệ để lên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã hứa ban cho môn đệ những phước hạnh nào? Điều gì bảo đảm cho những lời hứa đó? Bạn cần ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 291

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Mác 12Mác 13Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 20:10-18

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 20:10-18 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn bỏ lỡ cơ hội làm gì đó cho một người mình yêu thương hoặc quý mến hay không?  Bạn cảm thấy thế nào? Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Sau đó, hai môn đồ của Chúa làm gì (20:10)?  Nhưng Ma-ri Ma-đơ-len thì sao (20:11a)?  Theo bạn tại sao? Cô đã làm gì (20:11b) và thấy điều gì (20:12)? Những người đó hỏi Ma-ri Ma-đơ-len điều gì (20:13a)? ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top