Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » October (Page 3)

Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2018 Giê-rê-mi 9:23-24 Điều Đức Chúa Trời Ưa Thích “Nhưng người nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết Ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chính trực, và công bình trên đất; vì Ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Câu 24 cho biết Đức Giê-hô-va ưa thích những điều gì? Tại sao Chúa bảo chớ khoe về sự khôn ngoan, sức mạnh, và g ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 297

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lu-ca 7Lu-ca 8Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2018 Giê-rê-mi 9:15-22 Phước cho Những Người Than Khóc “Phước cho những người than khóc, vì sẽ được yên ủi!” (Ma-thi-ơ 5:4). Câu hỏi suy ngẫm: Ăn ngải cứu và uống mật đắng là hình bóng về điều gì? Hình ảnh những đàn bà khóc mướn cho thấy viễn cảnh nào của dân Chúa? Tại sao Chúa phán hãy học và dạy cho con cháu than khóc? Bạn cần than khóc về điều gì? Ngải cứu và mật đắng là những ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 296

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lu-ca 5Lu-ca 6Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2018 Giê-rê-mi 9:12-14 Ai Là Người Khôn Ngoan? “Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng” (Châm Ngôn 9:10). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời trả lời câu hỏi của Tiên tri Giê-rê-mi như thế nào? Tạo sao dân Chúa lại cứng lòng như vậy? Chúng ta thường giống con dân Chúa ở điểm nào khi phạm tội? Trước câu hỏi của Tiên tri Giê-rê- ...

Read more

Hãy Chiếu Sáng

Giữa một thế hệ xảo quyệt và sa đọa, anh em hãy chiếu rạng như ánh sáng trong thế gian (Phi-líp 2:15) Chúng ta dùng ánh sáng để phơi bày. Người tin Chúa phải thể hiện đời sống của mình cách tương tự đến nỗi không ai sống với người ấy một tuần mà không có cơ hội biết Tin Lành. Cách nói chuyện của người ấy phải khiến những người chung quanh thấy rõ người ấy thuộc về ai và đang phục vụ ai. Họ cũng phải thấy hì ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 295

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lu-ca 3Lu-ca 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Được Sống

  Tựa đề: Được Sống  Kinh Thánh: Lu-ca 10:25-42 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Được Sống để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2018 Gióp 29:1-6 Hãy Hướng Tâm Hồn Lên “... vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa người đâu, chẳng bỏ người đâu” (Hê-bơ-rơ 13:5b). Câu hỏi suy ngẫm: Trong hoàn cảnh chịu thử thách nặng nề, ông Gióp ước ao điều gì? Những lời của ông Gióp trong phân đoạn này cho thấy tâm trạng của ông như thế nào? Khi gặp hoàn cảnh đau thương, thử thách, bạn cần làm gì? Trong hoàn cản ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 294

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lu-ca 1Lu-ca 2Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top