Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » October (Page 2)

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 301

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lu-ca 16Lu-ca 17Lu-ca 18Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 27/10/2018 I Cô-rinh-tô 4:18-21 Lời Nói và Quyền Năng “Vả, đạo Tin Lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Chúa Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa” (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:5a). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết ông sẽ làm gì khi Đức Chúa Trời cho phép ông trở lại Cô-rinh-tô? Ông khẳng định với họ điều gì? Dấu hiệu nào ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 300

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lu-ca 13Lu-ca 14Lu-ca 15Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Kỷ Niệm Giáng Sinh Trong Mùa Hè

Kỷ Niệm Giáng Sinh Trong Mùa Hè Có bao giờ bạn nghe nói về một chương trình kỷ niệm Giáng Sinh được tổ chức vào tháng Tám, ngay giữa mùa hè hay không?  Các đây 59 năm, có một Hội Thánh tại Hoa Kỳ đã tổ chức một chương trình như vậy; và lý do của việc tổ chức chương trình này là để gây quỹ giúp xây một nhà thờ tại Việt Nam. Tường Thuật Của Báo Chí Việc một Hội Thánh tổ chức kỷ niệm lễ Giáng Sinh vào một ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 26/10/2018 I Cô-rinh-tô 4:18-19 Nếu Chúa Muốn “Nhưng nếu Chúa khứng cho, thì chẳng bao lâu tôi sẽ tới cùng anh em, và xét cho biết, chẳng phải xét lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó, bèn là năng lực họ thể nào” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô nói “Nếu Chúa muốn” thì ông sẽ đến cùng Hội Thánh Cô-rinh-tô? Điều này cho thấy nếp sống đạo của Sứ đồ Phao-lô như thế nào? Bạn á ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 299

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lu-ca 11Lu-ca 12Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Rượu Ngon

Sứ điệp: Rượu Ngon Kinh Thánh: Giăng 2:1-11 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 25/10/2018 I Cô-rinh-tô 4:14-17 Hãy Bắt Chước Tôi “Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy” (11:1). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô sai ông Ti-mô-thê đến Hội Thánh Cô-rinh-tô để làm gì? Vì sao ông có thể mạnh dạn kêu gọi “Hãy bắt chước tôi”? Bạn cần sống thế nào để có thể nói, “Hãy bắt chước tôi”? Lời kêu gọi “Hãy bắt chước tôi” được tìm thấy ba lần trong Ki ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 298

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lu-ca 9Lu-ca 10Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 20:19-23

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 20:19-23 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn vì sợ hãi đến nỗi phải khóa cửa và nhốt mình trong phòng hay không?  Chuyện gì đã xảy ra? Câu Hỏi Thảo Luận Thời gian xảy ra câu chuyện này là vào lúc nào (20:19a)? Các môn đồ đang làm gì (20:19b), và ở trong tâm trạng nào (20:19c)? Tại sao họ vẫn ở trong tâm trạng như vậy? Theo bạn, họ đã nói với nhau điều gì trong suốt buổi sáng ngày hôm ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top