Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » October

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 20:24-31

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 20:24-31 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn bỏ lỡ cơ hội tham dự một sự kiện quan trọng hay không? Khi nghe những người khác kể về những điều tốt đẹp tại đó, bạn phản ứng như thế nào?  Câu Hỏi Thảo Luận Thô-ma có mặt lúc Đức Chúa Jesus đến gặp các môn đồ lần đầu hay không (20:24)? Theo bạn khi đó, Thô-ma đang làm gì: a. Trốn tại một nơi nào khác vì sợ hãi.  b. Nghĩ rằng mọi sự ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2018 Xuất Ê-díp-tô Ký 8:20-24 Tai Vạ Thứ Tư: Ruồi Mòng “Hãy tha cho dân Ta đi, để chúng nó hầu việc Ta. Vì nếu ngươi không cho đi, này, Ta sẽ sai ruồi mòng bu nơi ngươi, quần thần, dân sự và cung điện ngươi; nhà của người Ê-díp-tô đều sẽ bị ruồi mòng bu đầy, và khắp trên đất nữa” (câu 20c-21). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời giáng tai vạ thứ tư xuống đất nước Ai Cập như thế nào? T ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 304

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lu-ca 23Lu-ca 24Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2018 Xuất Ê-díp-tô Ký 8:16-19 Tai Vạ Thứ Ba: Muỗi “A-rôn cầm gậy đưa tay ra, đập bụi trên đất, bụi liền hóa thành muỗi, bu người và súc vật; hết thảy bụi đều hóa thành muỗi trong xứ Ê-díp-tô” (câu 17b). Câu hỏi suy ngẫm: Tai vạ thứ ba xảy ra khác với hai tai vạ đầu tiên như thế nào? Bài học hôm nay cho bạn học biết thêm điều gì về Đức Chúa Trời, các thuật sĩ và Pha-ra-ôn? Bài học ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 303

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lu-ca 21Lu-ca 22Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 29/10/2018 Xuất Ê-díp-tô Ký 8:1-15 Tai Họa Thứ Nhì: Ếch Nhái “A-rôn đưa tay mình trên các sông rạch xứ Ê-díp-tô, ếch nhái bò lên lan khắp xứ” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Tai vạ ếch nhái được diễn ra như thế nào? Tại sao người Ai Cập không có biện pháp nào để ngăn chặn? Phép lạ cho thấy Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào? Bạn được nhắc nhở gì qua tai vạ này? Sau tai vạ thứ nhất, Pha-ra-ôn ...

Read more

Nỗi Lòng Ba Vua

Tựa đề: Nỗi Lòng Ba Vua Sáng tác: Thi Thiên Trình bày: Ánh Hồng [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 302

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lu-ca 19Lu-ca 20Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 28/10/2018 Gióp 29:7-17 Kính Trọng hay Khinh Khi? “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp chứng minh mình đã được mọi người kính trọng như thế nào? Ông đã bày tỏ đời sống tốt đẹp của ông ra sao? Tại sao ông khoe khoang như vậy? Cơ Đốc nhân cần số ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 301

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lu-ca 16Lu-ca 17Lu-ca 18Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top