Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » October

Con Cần Lời Chúa

Nguyên tác: Con Cần Lời Chúa Tác giả: Bùi Trung Nhơn  Trình bày: Như Trang [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Được Sống

  Tựa đề: Được Sống  Kinh Thánh: Lu-ca 10:25-42 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Được Sống để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2018 Gióp 29:1-6 Hãy Hướng Tâm Hồn Lên “... vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa người đâu, chẳng bỏ người đâu” (Hê-bơ-rơ 13:5b). Câu hỏi suy ngẫm: Trong hoàn cảnh chịu thử thách nặng nề, ông Gióp ước ao điều gì? Những lời của ông Gióp trong phân đoạn này cho thấy tâm trạng của ông như thế nào? Khi gặp hoàn cảnh đau thương, thử thách, bạn cần làm gì? Trong hoàn cản ...

Read more

How Great Is Our God

Tựa đề: Diệu Thay Là Chúa Ta Nguyên tác: How Great Is Our God Tác giả: Chris Tomlin, Ed Cash, Jesse Reeves [divide style="2"] ...

Read more

Thánh Ca: He Hideth My Soul

Tựa đề: Chỗ Kẻ Đá Vững An Nguyên tác: He Hideth My Soul Lời:       Fanny J. Crosby (1820 - 195) Nhạc:   William J. Kirkpatrick(1838-1921) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 267 [divide style="2"] [one_half] Chỗ Hóc Đá Vững An 1. Chỉ có Giê-xu siêu phàm là chính Cứu Chúa tôi, Cứu Chúa thật lạ lùng muôn muôn đời; Chỗ hóc Đá Thiêng kia đem hồn, linh tôi yên giấu, Ở đây tôi vui xem sông linh m ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 294

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Lu-ca 1Lu-ca 2Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Mác

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Mác [divide style="2"] Phần Giới Thiệu - Chương 1 Chương 1 Phần 2 Chương 2 Chương 2-3 Chương 3 Phần 1 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Phần 1 Chương 10 Phần 2 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Phần 1 Chương 14 Phần 2 Chương 14 Phần 3 Chương 15 Chương 16 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịch sách Má ...

Read more

Thánh Ca: Tình Yêu Của Chúa – The Love of God

Tựa đề: Tình Yêu Của Chúa Nguyên tác: The Love of God Lời: Meir Ben Isaac Nehorai (1050) và Frederick M. Lehman (1917) Nhạc: Frederick M. Lehman (1917) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist - Bài Số 22 [divide style="2"] [one_half] The Love of God 1. The love of God is greater far Than tongue or pen can ever tell; It goes beyond the highest star, And reaches to the lowest hell; The guilty pair, bowed down wit ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2018

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2018 Giăng 17:1-5 Con Đường Vinh Hiển “Đức Chúa Giê-xu phán như vậy, đoạn, ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến; xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Trong năm câu đầu tiên của lời cầu nguyện, Chúa Giê-xu đã lặp lại từ “vinh hiển” mấy lần? Chúa Giê-xu được Cha làm vinh hiển như thế nào? Và Ngài làm vinh hiển Cha như thế ...

Read more

Johann Sebastian Bach: Suite BWV 995 G Minor – Guitar

Tác phẩm: Suite BWV 995 G Minor Tác giả: Johann Sebastian Bach (1685-1760) Trình bày: Adam Roth [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top