Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » September (Page 9)

Cầu Nguyện

Ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết  (Giê-rê-mi 33:3) Câu nầy đã được dịch nhiều cách khác nhau. Có bản dịch rằng: “Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và được củng cố.” Một bản khác dịch rằng: “Những việc lớn được dành riêng.” Trong kinh nghiệm của người tin Chúa, có nhiều điều đặc biệt, được dành riêng cho người ấy. Tất cả những phát triển trong đờ ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 246

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xê-chi-ên 31Ê-xê-chi-ên 32Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Phục Vụ

    Tựa đề: Phục Vụ Kinh Thánh: Lu-ca 9:11-17 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Phục Vụ để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 02/09/2018 Gióp 26:1-14 Khởi Đầu Sự Khôn Ngoan “Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng” (Châm Ngôn 9:10). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp trách ông Binh-đát điều gì? Ông Gióp bày tỏ về quyền năng của Đức Chúa Trời ra sao? Vì sao con dân Chúa phải đến với Chúa để tìm cầu sự khôn ngoan nơi Ngài? Biết vài sự kiện về công trình sáng tạo ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 245

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xê-chi-ên 28Ê-xê-chi-ên 29Ê-xê-chi-ên 30Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Khải Huyền – Chương 12-13

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Khải Huyền - Chương 12-13 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

J. S. Bach: Lạy Chúa! Xin Đoái Thương – Erbarme dich, mein Gott

Tác phẩm: Erbarme Dich, Mein Gott Lược trích từ St. Matthew Passion Lời: Picander (1700-1764) Nhạc: Johann Sebastian Bach (1685-1760) Contralto: Delphine Galou Ban nhạc:  Les Siècles Nhạc trưởng: François-Xavier Roth [divide style="2"] Vài Nét Về Tác Phẩm: Erbarme Dich, Mein Gott là một tiểu khúc trong tác phẩm St. Matthew Passion do Johann Sebastian Bach sáng tác.  Toàn bộ tác phẩm ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 01/09/2018 Ê-phê-sô 5:22-33 Giữ Gìn Hạnh Phúc Gia Đình “Mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng” (câu 33). Câu hỏi suy ngẫm: Vợ chồng có trách nhiệm gì đối với nhau? Vì sao Sứ đồ Phao-lô ví sánh mối liên hệ giữa vợ chồng giống như mối liên hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh? Làm thế nào để giữ gìn hạnh phúc gia đình được lâu bền? Bạn áp dụng sự dạy dỗ ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 244

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xê-chi-ên 25Ê-xê-chi-ên 26Ê-xê-chi-ên 27Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top