Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » September (Page 8)

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 19:1-9

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 19:1-9 Câu Hỏi Gợi Ý Có khi nào bạn phải làm một điều gì bởi vì bạn bị áp lực phải làm hay không? Bạn nghĩ gì về hành động đó?   Câu Hỏi Thảo Luận Mặc dầu biết Đức Chúa Jesus không có tội, Phi-lát đã ra lệnh làm gì (19:1)? Quân lính làm gì (19:2) và họ đã đối xử với Chúa như thế nào (19:3)?  Sau đó Phi-lát đã làm gì (19:4a)? Lời nói của ông khẳng định điều gì (19:4b)? ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 248

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xê-chi-ên 36Ê-xê-chi-ên 37Ê-xê-chi-ên 38Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ravi Zacharias: Is Truth Dead?

Đề tài: Is Truth Dead? Diễn giả: Ravi Zacharias [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 04/09/2018 Châm Ngôn 5:18-19 Yêu Như Thuở Ban Đầu “Con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đang thì” (câu 18b). Câu hỏi suy ngẫm: Trọng tâm của phần Châm Ngôn này là gì? Trước giả gửi gắm ao ước nào đến độc giả của ông? Làm thế nào để tình yêu trong hôn nhân của bạn luôn như thuở ban đầu? Châm Ngôn này do Vua Sa-lô-môn viết với những lời khuyên rất quý giá về mối quan hệ tình dục ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 247

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xê-chi-ên 33Ê-xê-chi-ên 34Ê-xê-chi-ên 35Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 03/09/2018 Cô-lô-se 3:18-19 Tình Yêu Vâng Phục “Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau” (Ê-phê-sô 5:21). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy gì về tình yêu và sự vâng phục giữa vợ chồng? Bí quyết nào giúp vợ chồng có thể sống đúng như lời dạy của Chúa? Bạn học được gì từ lời dạy trên về tình yêu vâng phục trong hôn nhân? Trong loạt các lời dạy về cách sống trong xã hội và gia đình mà ...

Read more

Cầu Nguyện

Ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết  (Giê-rê-mi 33:3) Câu nầy đã được dịch nhiều cách khác nhau. Có bản dịch rằng: “Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và được củng cố.” Một bản khác dịch rằng: “Những việc lớn được dành riêng.” Trong kinh nghiệm của người tin Chúa, có nhiều điều đặc biệt, được dành riêng cho người ấy. Tất cả những phát triển trong đờ ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 246

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xê-chi-ên 31Ê-xê-chi-ên 32Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Phục Vụ

    Tựa đề: Phục Vụ Kinh Thánh: Lu-ca 9:11-17 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Phục Vụ để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 02/09/2018 Gióp 26:1-14 Khởi Đầu Sự Khôn Ngoan “Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng” (Châm Ngôn 9:10). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp trách ông Binh-đát điều gì? Ông Gióp bày tỏ về quyền năng của Đức Chúa Trời ra sao? Vì sao con dân Chúa phải đến với Chúa để tìm cầu sự khôn ngoan nơi Ngài? Biết vài sự kiện về công trình sáng tạo ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top