Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » September (Page 8)

Sống Với Thánh Kinh: 06/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 06/09/2018 I Cô-rinh-tô 7:1-9 Bổn Phận Vợ Chồng “Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh vấn đề gì trong phần Kinh Thánh này? Vợ chồng có bổn phận gì đối với nhau? Nếu không làm tròn bổn phận vợ chồng với nhau sẽ dẫn đến nguy cơ gì? Bạn áp dụng bài học này cho mình thế nào? Sứ đồ Phao-lô đang trả lời những ...

Read more

Revelation Song

Nguyên tác: Revelation Song Nhạc và lời: Jennie Lee Riddle  Trình bày: Guy Penrod [divide style="2"] Revelation Song Worthy is the Lamb who was slain Holy, holy is Thee Sing a new song to Him who sits on Heaven's mercy seat Worthy is the Lamb who was slain Holy, holy is He Sing a new song to Him who sits on Heaven's mercy seat Holy, holy, holy is the Lord God Almighty Who was and is and is to ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 249

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xê-chi-ên 39Ê-xê-chi-ên 40Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 05/09/2018 Ê-phê-sô 5:22-33 Hiệp Nhất trong Hôn Nhân “Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt” (câu 31). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô ví sánh mối liên hệ vợ chồng như mối liên hệ nào? Mối liên hệ này có những đặc điểm gì? Hiệp nhất trong hôn nhân quan trọng ra sao? Hôn nhân của bạn hiệp nhất đến mức độ nào? Mối quan hệ vợ chồng là mộ ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 19:1-9

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 19:1-9 Câu Hỏi Gợi Ý Có khi nào bạn phải làm một điều gì bởi vì bạn bị áp lực phải làm hay không? Bạn nghĩ gì về hành động đó?   Câu Hỏi Thảo Luận Mặc dầu biết Đức Chúa Jesus không có tội, Phi-lát đã ra lệnh làm gì (19:1)? Quân lính làm gì (19:2) và họ đã đối xử với Chúa như thế nào (19:3)?  Sau đó Phi-lát đã làm gì (19:4a)? Lời nói của ông khẳng định điều gì (19:4b)? ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 248

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xê-chi-ên 36Ê-xê-chi-ên 37Ê-xê-chi-ên 38Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ravi Zacharias: Is Truth Dead?

Đề tài: Is Truth Dead? Diễn giả: Ravi Zacharias [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 04/09/2018 Châm Ngôn 5:18-19 Yêu Như Thuở Ban Đầu “Con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đang thì” (câu 18b). Câu hỏi suy ngẫm: Trọng tâm của phần Châm Ngôn này là gì? Trước giả gửi gắm ao ước nào đến độc giả của ông? Làm thế nào để tình yêu trong hôn nhân của bạn luôn như thuở ban đầu? Châm Ngôn này do Vua Sa-lô-môn viết với những lời khuyên rất quý giá về mối quan hệ tình dục ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 247

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xê-chi-ên 33Ê-xê-chi-ên 34Ê-xê-chi-ên 35Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 03/09/2018 Cô-lô-se 3:18-19 Tình Yêu Vâng Phục “Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau” (Ê-phê-sô 5:21). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy gì về tình yêu và sự vâng phục giữa vợ chồng? Bí quyết nào giúp vợ chồng có thể sống đúng như lời dạy của Chúa? Bạn học được gì từ lời dạy trên về tình yêu vâng phục trong hôn nhân? Trong loạt các lời dạy về cách sống trong xã hội và gia đình mà ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top