Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » September (Page 7)

Sống Với Thánh Kinh: 08/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 08/09/2018 Nhã Ca 5:8-16 Đối Diện Dư Luận “Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi” (I Phi-e-rơ 4:8). Câu hỏi suy ngẫm: Những con gái Giê-ru-sa-lem có ẩn ý nào khi đặt những câu hỏi với người vợ trẻ đang bối rối? Người vợ đã trả lời khôn ngoan ra sao? Qua đó, bạn học được cách đối diện với dư luận thế nào khi gia đình có xung độ ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Khải Huyền – Chương 14-15

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Khải Huyền - Chương 14-15 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 251

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xê-chi-ên 44Ê-xê-chi-ên 45Ê-xê-chi-ên 46Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 07/09/2018 Nhã Ca 5:2-7 Tuần Trăng Mật Đã Qua “Đâu không có bò, đó máng cỏ trống không; nhưng nhiều hoa lợi do nơi sức bò đực mà ra” (Châm Ngôn 14:4). Câu hỏi suy ngẫm: Hai vợ chồng mới này đang đối diện với nan đề nào? Phản ứng của người vợ và người chồng như thế nào? Kết quả ra sao? Bạn học được những thái độ nào cần tránh khi đối diện với nan đề trong gia đình? Sau hôn lễ tuyệt vời v ...

Read more

Put God First – Denzel Washington

Bài nói chuyện của diễn viên Denzel Washington cho sinh viên tốt nghiệp tại Dillard University (2015). [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 250

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xê-chi-ên 41Ê-xê-chi-ên 42Ê-xê-chi-ên 43Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn A-se: Ẩn Số Của Thời Gian

Sứ điệp: Ẩn Số Của Thời Gian Kinh Thánh: Giô-suê 10:12-14 Diễn giả: Mục sư Nguyễn A-se [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 06/09/2018 I Cô-rinh-tô 7:1-9 Bổn Phận Vợ Chồng “Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh vấn đề gì trong phần Kinh Thánh này? Vợ chồng có bổn phận gì đối với nhau? Nếu không làm tròn bổn phận vợ chồng với nhau sẽ dẫn đến nguy cơ gì? Bạn áp dụng bài học này cho mình thế nào? Sứ đồ Phao-lô đang trả lời những ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 249

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xê-chi-ên 39Ê-xê-chi-ên 40Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 05/09/2018 Ê-phê-sô 5:22-33 Hiệp Nhất trong Hôn Nhân “Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt” (câu 31). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô ví sánh mối liên hệ vợ chồng như mối liên hệ nào? Mối liên hệ này có những đặc điểm gì? Hiệp nhất trong hôn nhân quan trọng ra sao? Hôn nhân của bạn hiệp nhất đến mức độ nào? Mối quan hệ vợ chồng là mộ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top