Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » September (Page 5)

Sống Với Thánh Kinh: 16/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 16/09/2018 Gióp 27:7-10 Chớ Nguyền Rủa “Hãy chúc phước cho người bắt bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa” (Rô-ma 12:14). Câu hỏi suy ngẫm: Kẻ cừu địch của ông Gióp là ai? Ông ước Chúa làm gì cho họ? Tại sao ông ước như vậy? Chúa Giê-xu dạy con dân Chúa nên cư xử thế nào với người bức hại, thù nghịch cùng mình? Sau khi ông Gióp bày tỏ lập trường liêm chính của mình (câu 1-6), ông g ...

Read more

Thánh Ca: Cơn Mưa Phước Lành (Hòa Lan)

Tựa đề: Cơn Mưa Phước Lành Tựa đề Hòa Lan: Er komen stromen van zegen Nguyên tác: There Shall be Showers of Blessing Lời: Daniel W. Whittle Nhạc: James McGranahan Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 202 [divide style="2"] [one_half] Er komen stromen van zegen 1. Er komen stromen van zegen Dat heeft Gods Woord ons beloofd,  Stromen, verkwikkend als regen,  Vloeien tot elk die ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 259

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ô-sê 10Ô-sê 11Ô-sê 12Ô-sê 13Ô-sê 14Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Khải Huyền – Chương 16-17

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Khải Huyền - Chương 16-17 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 15/09/2018 Nê-hê-mi 13:4-9 Không Thỏa Hiệp với Tội Lỗi “Tôi thấy điều đó lấy làm cực tệ, nên quăng ra khỏi phòng ấy các vật dụng của nhà Tô-bi-gia” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Thầy Tế lễ Ê-li-a-síp đã làm điều gì sai trật nghiêm trọng? Ông Nê-hê-mi đã giải quyết thế nào trước hành vi sai trật ấy? Bạn phản ứng thế nào đối với tội lỗi xảy ra trong Hội Thánh? Những tưởng rằng chương cuối củ ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 258

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ô-sê 5Ô-sê 6Ô-sê 7Ô-sê 8Ô-sê 9Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 14/09/2018 Nê-hê-mi 13:1-3 Đừng Lỡ Hẹn “Xảy khi chúng đã nghe luật pháp rồi, bèn phân rẽ khỏi Ít-ra-ên các dân ngoại bang” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này nhắc lại câu chuyện lịch sử nào giữa người Ít-ra-ên, Am-môn, và Mô-áp? Tại sao Chúa cấm người Am-môn và người Mô-áp không được vào hội của Đức Chúa Trời? Câu chuyện này nhắc nhở bạn điều gì? Trong lễ cung hiến tườn ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 257

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ô-sê 1Ô-sê 2Ô-sê 3Ô-sê 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Đặng Ngọc Hương: Chúng Tôi Muốn Gặp Chúa Jesus

Sứ điệp: Chúng Tôi Muốn Gặp Chúa Jesus Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Hương Kinh Thánh: Giăng 12:20-26 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 13/09/2018 Nê-hê-mi 12:44-47 Cùng San Sẻ Công Việc Chúa “Ấy là nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương” (Ê-phê-sô 4:16). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao cần có những người quản lý các phòng kho về các của lễ? Phân đoạn này cho thấy sự phố ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top