Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » September (Page 4)

Sống Với Thánh Kinh: 20/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 20/09/2018 Giê-rê-mi 9:1-6 Chẳng Làm Sự Chân Thật “Chúng nó giương lưỡi mình như cái cung, đặng phát lời dối trá ra. Chúng nó ở trong xứ là mạnh lớn, mà chẳng làm sự chân thật; bởi chúng nó làm ác càng thêm ác, và chẳng nhìn biết Ta, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Hình ảnh “giương lưỡi mình như cái cung” nói lên điều gì? Tại sao Tiên tri Giê-rê-mi tuôn tràn nước mắt ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 263

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Áp-đia 1Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 19:17-27

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 19:17-27 Câu Hỏi Gợi Ý Nếu bạn biết rằng không bao lâu nữa bạn phải xa cách người mẹ thân yêu của mình, bạn sẽ làm gì? Tại sao?    Câu Hỏi Thảo Luận Đức Chúa Jesus được trao cho ai (19:16b)? Chúa bị buộc phải làm gì (19:17)? Sau đó, họ đã làm gì với Chúa (19:18a)?  Chúa đã bị xử hình chung với ai (19:18b)? Phi-lát đã ra lệnh làm gì (19:19)?  Người Do Thái nhận b ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 19/09/2018 Giăng 16:23-24 Hãy Cầu Xin Đi “Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh Ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu phán: “Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi Ta về điều chi nữa”? Chúa nói trước với môn đệ điều gì (câu 24)? Đó có phải là lời Chúa trách họ không ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 262

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:A-mốt 5A-mốt 6A-mốt 7A-mốt 8A-mốt 9Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ravi Zacharias: Answering the Biggest Objections to Christianity

Đề tài: Answering the Biggest Objections to Christianity Diễn giả: Ravi Zacharias [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 18/09/2018 Giăng 16:16-22 Đổi Buồn Ra Vui “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ khóc lóc, than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ; các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ” (câu 20). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dùng hình ảnh người mẹ sinh con để dạy cho môn đệ chân lý nào? Hai hình ảnh trái ngược nào sẽ xảy ra khi chứng kiến Chúa đã c ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 261

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:A-mốt 1A-mốt 2A-mốt 3A-mốt 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 17/09/2018 Giăng 16:16-19 Đấng Toàn Tri “Đức Chúa Giê-xu hiểu ý môn đệ muốn hỏi, bèn phán rằng: Ta vừa nói: Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy Ta; rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy Ta; các ngươi đương hỏi nhau về nghĩa câu ấy đó chi” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã nói về sự thương khó, sự chết, và sự sống lại của Ngài với môn đệ bao nhiêu lần? Tại sao họ vẫn còn chưa hiểu? T ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 260

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giô-ên 1Giô-ên 2Giô-ên 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top