Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » September (Page 2)

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 270

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:A-ghê 1A-ghê 2Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 19:28-37

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 19:28-37 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn ngạc nhiên về một số việc xảy ra, rồi sau đó có người cho bạn biết là điều này đã báo trước cho bạn hay không?  Lý do nào khiến bạn không để ý? Câu Hỏi Thảo Luận Sau khi mọi việc đã hoàn tất, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Đức Chúa Jesus nói gì (19:28)?  Những người có mặt tại đó đã làm gì (19:29)? Theo Hê-bơ-rơ 9:19-22, cây ngưu tất đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 26/09/2018 I Cô-rinh-tô 4:14-16 Trách Nhiệm Người Cha Thuộc Linh “Phàm những người Ta yêu thì Ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi” (Khải Huyền 3:19). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã nhắc các tín hữu Cô-rinh-tô nhớ vai trò của ông đối với họ là gì? Lời nhắc nhở có giá trị nào đối với họ? Bạn học được điều gì nơi Sứ đồ Phao-lô trong công tác chăm sóc? Sứ đồ Ph ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 269

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Sô-phô-ni 1Sô-phô-ni 2Sô-phô-ni 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2018 I Cô-rinh-tô 4:11-13 Giá Phải Trả của Chứng Nhân “Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc; khi bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục, khi bị vu oan, chúng tôi khuyên dỗ…” (câu 12-13a). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nói lên những khổ nạn các sứ đồ đã gặp phải là gì? Các sứ đồ đã phản ứng ra sao khi bị rủa sả, bức hại, vu oan? Gương của c ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 268

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ha-ba-cúc 1Ha-ba-cúc 2Ha-ba-cúc 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2018 I Cô-rinh-tô 4:9-13 Chịu Khổ Vì Đấng Christ “Ngài nhân Đấng Christ, ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa” (Phi-líp 1:29). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết vì Đấng Christ, ông và những người phục vụ Chúa với ông phải đối diện với những nghịch cảnh nào? Mọi Cơ Đốc nhân chân chính của Chúa phải chịu khổ vì Chúa như thế nào ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 267

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Na-hum 1Na-hum 2Na-hum 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Khôn Ngoan Thật

  Tựa đề: Sự Khôn Ngoan Thật  Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 7:24-27 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sự Khôn Ngoan Thật để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 23/09/2018 Gióp 27:11-23 Thay Đoán Xét Bằng Yêu Thương “Lại nếu người nào nghe Lời Ta mà không vâng giữ, ấy chẳng phải Ta xét đoán người đó; vì Ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc” (Giăng 12:47). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nhắc lại lời các bạn đã nói về tai họa người ác phải gặp như thế nào? Vì sao ông nhắc lại những lời ấy? Bạn làm gì khi đến với người trong hoạn nạn? ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top