Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » September

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 19:17-27

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 19:17-27 Câu Hỏi Gợi Ý Nếu bạn biết rằng không bao lâu nữa bạn phải xa cách người mẹ thân yêu của mình, bạn sẽ làm gì? Tại sao?    Câu Hỏi Thảo Luận Đức Chúa Jesus được trao cho ai (19:16b)? Chúa bị buộc phải làm gì (19:17)? Sau đó, họ đã làm gì với Chúa (19:18a)?  Chúa đã bị xử hình chung với ai (19:18b)? Phi-lát đã ra lệnh làm gì (19:19)?  Người Do Thái nhận b ...

Read more

Thần Linh Của Chúa

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 19/09/2018 Giăng 16:23-24 Hãy Cầu Xin Đi “Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh Ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu phán: “Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi Ta về điều chi nữa”? Chúa nói trước với môn đệ điều gì (câu 24)? Đó có phải là lời Chúa trách họ không ...

Read more

What A Beautiful Name – Hillsong Worship

Tựa đề: What A Beautiful Name Nhạc và lời: Ben Fielding & Brooke Ligertwood Trình bày: Hillsong Worship [divide style="2"] What A Beautiful Name VERSE 1: You were the Word at the beginning One with God the Lord Most High Your hidden glory in creation Now revealed in You our Christ CHORUS 1: What a beautiful Name it is What a beautiful Name it is The Name of Jesus Christ my King What a beautiful Nam ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 262

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:A-mốt 5A-mốt 6A-mốt 7A-mốt 8A-mốt 9Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Giê-rê-mi

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Giê-rê-mi [divide style="2"] Phần Giới Thiệu - Chương 1 Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4-6 Chương 7-8 Chương 9-10 Chương 11-12 Chương 13-15 Chương 15-17 Chương 18 Chương 18-19 Chương 20-22 Chương 22-24 Chương 25 Chương 26-28 Chương 29-30 Chương 31 Chương 32-33 Chương 34-36 Chương 37-39 Chương 40-44 Chương 45-49 Chương 50-52 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Th ...

Read more

Ravi Zacharias: Answering the Biggest Objections to Christianity

Đề tài: Answering the Biggest Objections to Christianity Diễn giả: Ravi Zacharias [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 18/09/2018 Giăng 16:16-22 Đổi Buồn Ra Vui “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ khóc lóc, than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ; các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ” (câu 20). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dùng hình ảnh người mẹ sinh con để dạy cho môn đệ chân lý nào? Hai hình ảnh trái ngược nào sẽ xảy ra khi chứng kiến Chúa đã c ...

Read more

Chúa Phán Con Thuộc Ngài – Who You Say I Am

Tựa đề: Chúa Phán Con Thuộc Ngài Nguyên tác: Who You Say I Am Nhạc: Hillsong United Lời Việt: Kairos Trình bày: Isaac Thái [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

In Christ Alone

...

Read more

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top