Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » September

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đặt Lại Vấn Đề

  Tựa đề: Đặt Lại Vấn Đề  Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 11:1-6 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Đặt Lại Vấn Đề để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2018 Gióp 28:1-12 Sự Khôn Ngoan Tìm Được Ở Đâu? “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy” (Châm Ngôn 1:7). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nói gì về khả năng khai thác những quặng mỏ của con người? Ông trình bày điều này với ý nghĩa gì? Bạn tìm sự khôn ngoan từ đâu? Ông Gióp nói về khả năng của con người trong khai thác ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 273

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Xa-cha-ri 11Xa-cha-ri 12Xa-cha-ri 13Xa-cha-ri 14Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Khải Huyền – Chương 20

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Khải Huyền - Chương 20 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2018 Xuất Ê-díp-tô-Ký 7:14-25 Tai Vạ Thứ Nhất “Cá dưới sông chết, nước sông hôi thối, người Ê-díp-tô không thể uống được; vậy huyết lan khắp cả xứ Ê-díp-tô” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Tai vạ đầu tiên Đức Chúa Trời giáng xuống người Ai Cập diễn ra như thế nào? Sự kiện này có tầm ảnh hưởng thế nào đối với vua và người Ai Cập? Bạn nhận thấy lòng nhân từ của Chúa thể hiện ở đây như t ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 272

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Xa-cha-ri 6Xa-cha-ri 7Xa-cha-ri 8Xa-cha-ri 9Xa-cha-ri 10Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2018 Xuất Ê-díp-tô-Ký 7:8-13 Phép Lạ Cây Gậy Hóa Rắn “Mỗi người liệng cây gậy mình, liền hóa thành rắn; nhưng cây gậy của A-rôn nuốt các gậy của họ” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Phép lạ cây gậy hóa rắn diễn ra như thế nào? Tại sao các thuật sĩ ở Ai Cập cũng làm được như thế? Qua phân đoạn Kinh Thánh này, bạn biết gì về Đức Chúa Trời, và có sự cảnh giác nào trước một phép lạ được th ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 271

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Xa-cha-ri 1Xa-cha-ri 2Xa-cha-ri 3Xa-cha-ri 4Xa-cha-ri 5Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2018 Xuất Ê-díp-tô Ký 6:28-7:7 Biết Chúa Là Đức Giê-hô-va “Khi nào Ta tra tay vào xứ Ê-díp-tô mà rút dân Ít-ra-ên ra khỏi giữa vòng người Ê-díp-tô, thì họ sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời cho ông Môi-se biết gì về sứ mệnh của ông và ông A-rôn tại Ai Cập? Chúa tra tay phạt nặng người Ai Cập với mục đích gì? Bài học này cho bạn biết gì thêm về Đứ ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Hai Con Đường

Sứ điệp: Hai Con Đường Kinh Thánh: Thi Thiên 1 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top