Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » September

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đặt Lại Vấn Đề

  Tựa đề: Đặt Lại Vấn Đề  Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 11:1-6 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Đặt Lại Vấn Đề để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2018 Gióp 28:1-12 Sự Khôn Ngoan Tìm Được Ở Đâu? “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy” (Châm Ngôn 1:7). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nói gì về khả năng khai thác những quặng mỏ của con người? Ông trình bày điều này với ý nghĩa gì? Bạn tìm sự khôn ngoan từ đâu? Ông Gióp nói về khả năng của con người trong khai thác ...

Read more

Thánh Ca: Tôn Vinh Chân Thần

Tựa đề: Tôn Vinh Chân Thần Nguyên tác: Praise God, From Whom All Blessings Flow Nhạc: Genevan Psalter - Thánh Ca Geneve (1551) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài số 23 [divide style="2"] [one_half] Praise God, From Whom All Blessings Flow Praise God, from Whom all blessings flow; Praise Him, all creatures here below; Praise Him above, ye heavenly host; Praise Father, Son, and Holy Ghost. [one_half_l ...

Read more

Tiếng Chúa

Tựa đề: Tiếng Chúa Sáng tác: Tô Kim Trang Trình bày: Kim Nguyên [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 273

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Xa-cha-ri 11Xa-cha-ri 12Xa-cha-ri 13Xa-cha-ri 14Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Xin Thần Linh Cảm Thúc Tôi

Tựa đề: Xin Thần Linh Cảm Thúc Tôi Trình bày: Ban Hát Hội Thánh Sài Gòn [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Johann Sebastian Bach: Suite BWV 997 C Minor – Guitar

Tác phẩm: Suite BWV 997 C Minor Tác giả: Johann Sebastian Bach (1685-1760) Trình bày: Adam Roth [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Khải Huyền – Chương 20

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Khải Huyền - Chương 20 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2018 Xuất Ê-díp-tô-Ký 7:14-25 Tai Vạ Thứ Nhất “Cá dưới sông chết, nước sông hôi thối, người Ê-díp-tô không thể uống được; vậy huyết lan khắp cả xứ Ê-díp-tô” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Tai vạ đầu tiên Đức Chúa Trời giáng xuống người Ai Cập diễn ra như thế nào? Sự kiện này có tầm ảnh hưởng thế nào đối với vua và người Ai Cập? Bạn nhận thấy lòng nhân từ của Chúa thể hiện ở đây như t ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 272

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Xa-cha-ri 6Xa-cha-ri 7Xa-cha-ri 8Xa-cha-ri 9Xa-cha-ri 10Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top