Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » August (Page 8)

Tường Lưu: Lời Của Hòn Đá Nói Với Môi-se

Lời Của Hòn Đá Nói Với Môi-se Tóm lược: Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên đi tới đồng vắng Xin.  Ở đó không có nước.  Dân sự "cãi lộn" dấy loạn cùng Môi-se và A-rôn.  Chúa dạy Môi-se nhóm dân sự lại và cả hai người phải nói cùng hòn đá trước mặt dân sự, thì hòn đá sẽ chảy nước ra.  Môi-se giơ tay lên đập hòn đá hai lần bằng cây gậy mình.  Nước bèn chảy tràn ra nhiều. Xin đọc Dân Số Ký 20:2-11 Chúa dạy Ông nói với tô ...

Read more

Thánh Ca: There Shall be Showers of Blessing – Cơn Mưa Phước Lành

Tựa đề: Cơn Mưa Phước Lành Nguyên tác: There Shall be Showers of Blessing  Lời: Daniel W. Whittle Nhạc: James McGranahan Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 202 [divide style="2"] [one_half] There Shall be Showers of Blessing 1. There shall be showers of blessing: This is the promise of love; There shall be seasons refreshing, Sent from the Savior above. Refrain: Showers ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 222

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giê-rê-mi 22Giê-rê-mi 23Giê-rê-mi 24Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Hạnh Phúc Gia Đình

Sứ điệp: Hạnh Phúc Gia Đình Kinh Thánh: Thi Thiên 127-128 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/08/2018

Sống Với Thánh Kinh: 09/08/2018 I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-8 Giữ Mình Thánh Sạch và Tôn Trọng “Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca phải ăn ở như thế nào? Ông nhấn mạnh ý muốn Chúa cho đời sống là gì? Làm thế nào để giữ cho thân mình thánh sạch và tôn trọng trước hôn nhân? Tình trạng đạo đức ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 221

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giê-rê-mi 18Giê-rê-mi 19Giê-rê-mi 20Giê-rê-mi 21Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 18:1-11

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 18:1-11 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn có biết thói quen của những người mà bạn gần gũi hay không? Bạn đã làm những chuyện ngạc nhiên nào về thói quen đó?  Kết quả ra sao?   Câu Hỏi Thảo Luận Sau khi Đức Chúa Jesus cầu nguyện xong, Ngài đi đâu (18:1a)? và đến nơi nào (18:1b)?  Giu-đa có biết nơi này không? Tại sao (18:2)? Giu-đa đã làm gì với sự hiểu biết đó (18:3)?  Theo bạ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/08/2018

Sống Với Thánh Kinh: 08/08/2018 Nhã Ca 1:12-14 Chàng Là Ai? “Trong khi vua ngự bàn ăn, cam tòng hương tôi xông mùi thơm nó ra” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Những danh xưng cô gái dùng để gọi người yêu mang những ý nghĩa gì? Vì sao những điều này rất quan trọng trong mối quan hệ vợ chồng? Quan điểm của bạn về người yêu và người chồng tương lai của mình ra sao? Cô gái đã gọi người yêu và người chồng tương lai ...

Read more

Thánh Ca: Tâm Linh Tôi Yên Ninh – It Is Well With My Soul

Tựa đề: Tâm Linh Tôi An Ninh Thay! Nguyên tác: It Is Well With My Soul Lời: Horatio G. Spafford Nhạc: Philip P. Bliss Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài số 277 [divide style="2"] [one_half] It Is Well With My Soul 1. When peace, like a river, attendeth my way, When sorrows like sea billows roll; Whatever my lot, Thou has taught me to say, It is well, it is well, with my soul. Re ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 220

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giê-rê-mi 15Giê-rê-mi 16Giê-rê-mi 17Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top