Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » August (Page 7)

Hiệp Thông Với Chúa

Ðược hiệp thông với Ngài (I Giăng 1:6) Khi chúng ta được kết hiệp với Ðấng Christ bởi đức tin, chúng ta được mang vào trong mối tương giao toàn vẹn với Ngài, được trở nên một với Ngài; và do đó những điều mà Ngài thích và những điều chúng ta thích trở nên giống nhau và hổ tương cho nhau. Chúng ta đã được hiệp thông với Ngài trong tình yêu của Ngài. Chúng ta yêu mến những gì Ngài yêu mến. Ngài yêu các thánh ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 225

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giê-rê-mi 31Giê-rê-mi 32Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chiên Của Chúa

  Tựa đề: Chiên Của Chúa Kinh Thánh: Giăng 10:27-30 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Chiên Của Chúa để nghe bài giảng. [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/08/2018

Sống Với Thánh Kinh: 12/08/2018 Gióp 24:12-17 Ánh Sáng “Đức Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nói về hành vi của người ác như thế nào? Tại sao nghĩ rằng Chúa không quan tâm đến tội ác là không đúng? Làm thế nào để cứ luôn đi trong ánh sáng sự sống? ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 224

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giê-rê-mi 28Giê-rê-mi 29Giê-rê-mi 30Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Khải Huyền – Chương 6-7

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Khải Huyền - Chương 6-7 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/08/2018

Sống Với Thánh Kinh: 11/08/2018 Nhã Ca 3:6-11 Ý Nghĩa của Lễ Cưới “Người kia là ai, ở từ đồng vắng đi lên, giống như trụ khói, xông một dược và nhũ hương, với đủ thứ hương của con buôn?” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Những hình ảnh nào được dùng để mô tả lễ cưới? Những hình ảnh này cho thấy những đặc tính nào của hôn lễ? Cơ Đốc nhân nhận định thế nào về quan điểm chỉ cần yêu nhau là đủ, lễ cưới chỉ là hình thứ ...

Read more

Johann S. Bach: Fantasia Cromática e Fuga in Dm (Guitar)

Nguyên tác: Chromatic Fantasia and Fugue in Dm Tác giả: Johann S. Bach (1685-1760) Trình bày: Jorge Caballero [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 223

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giê-rê-mi 25Giê-rê-mi 26Giê-rê-mi 27Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/08/2018

Sống Với Thánh Kinh: 10/08/2018 Sáng Thế Ký 29:9-20 Kiên Nhẫn trong Tình Yêu “Vậy, Gia-cốp vì Ra-chên, phải giúp việc trong bảy năm: Nhưng bởi yêu nàng, nên coi bảy năm bằng chừng đôi ba bữa” (câu 20). Câu hỏi suy ngẫm: Phản ứng của ông Gia-cốp thế nào khi lần đầu gặp cô Ra-chên? Vì cô Ra-chên mà ông sẵn sàng thỏa thuận với cậu mình là ông La-ban ra sao? Ông Gia-cốp đã kiên nhẫn thế nào trong tình yêu ông d ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top