Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » August (Page 6)

Mục sư Nguyễn Thỉ: Người Lính Canh và Con Trẻ Dứt Sữa

Sứ điệp: Người Lính Canh và Con Trẻ Dứt Sữa Kinh Thánh: Thi Thiên 130 -131 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 18:12-18

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 18:12-18 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn cảm thấy xấu hổ về một việc mà bạn đã làm, hay một lời mà bạn đã nói hay không?  Tại sao? Bạn đã làm gì sau đó? Câu Hỏi Thảo Luận Sau khi nghe Chúa nói trong câu (18:11), toán lính đã làm gì (18:12)? Họ dẫn Chúa đi đâu (18:13)?  Câu (18:13b) nói gì về Cai-phe? Vị lãnh đạo tôn giáo mới lên này chủ trương điều gì (18:14)?  Bạn nghĩ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/08/2018

Sống Với Thánh Kinh: 15/08/2018 Nê-hê-mi 12:31-43 Trọng Tâm của Lễ Cung Hiến “Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành, thì người canh thức canh luống công” (Thi Thiên 127:1). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao trong lễ cung hiến vách thành không thấy nhắc đến công trình hay công trạng của người nào? Trọng tâm của lễ cung hiến là gì? Người Ít- ...

Read more

Phục Hưng

Nguyên tác: Phục Hưng Lời Việt: Lê Anh Đông Nhạc: Ko Huyng Won Trình bày:  Phạm Đình Thái Ngân [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 227

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giê-rê-mi 37Giê-rê-mi 38Giê-rê-mi 39Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thơ: Ta Là Ai?

Ta Là Ai? Ta là ai, kẻ sống đời ngắn ngủi, Phải chăng là một hạt bụi hóa thân? Mấy mươi năm vất vả cõi dương trần, Rồi cát bụi lại trở về cát bụi! Nếu đúng vậy cuộc đời thật vô vị! Dầu giàu sang hay là phải bần hàn, Dầu tủi hờn hay là được vinh quang, Thì tất cả cũng chỉ là vô nghĩa. Nếu đúng vậy, hãy sống đời buông thả, Hãy vui chơi cho thỏa mãn lòng mình. Vì một mai khi mãn cuộc nhân sinh, Ta lại phải trở ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/08/2018

Sống Với Thánh Kinh: 14/08/2018 Nê-hê-mi 12:31-43 Danh Chúa Được Vinh Quang “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31). Câu hỏi suy ngẫm: Hình ảnh hai ban hát lễ tiến lên đền thờ trang trọng như thế nào? Khi ghi “sự vui mừng của thành Giê-ru-sa-lem vang ra rất xa,” ông Nê-hê-mi muốn nhắc lại và nhấn mạnh điều gì? Bạn sống thế nào đ ...

Read more

Thánh Ca: Xin Chúa Dừng Chân

Tựa đề: Xin Chúa Dừng Chân Nguyên tác: Pass Me Not Lời: Fanny Crosby (1820-1915) Nhạc: William H. Doane (1832-1915) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 256 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý  - Bài Số 228 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ - Bài Số 206 [divide style="2"] [one_half] Pass Me Not 1. Pass me not, O gentle Savior, Hear my humble cry; While on others Thou art calling ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 226

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giê-rê-mi 33Giê-rê-mi 34Giê-rê-mi 35Giê-rê-mi 36Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/08/2018

Sống Với Thánh Kinh: 13/08/2018 Nê-hê-mi 12:27-30 Hãy Nên Thánh “Những thầy tế lễ và người Lê-vi dọn mình cho thánh sạch, và cũng dọn cho thánh sạch dân sự, các cửa và vách thành” (câu 30). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn này ký thuật về sự chuẩn bị cho sự kiện gì? Những người tham gia gồm những ai? Để chuẩn bị cho sự kiện này, mọi người đã chuẩn bị điều quan trọng nào? Bạn học được gì từ sự chuẩn bị của dân Ch ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top