Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » August (Page 4)

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 18:19-27

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 18:19-27 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn có thường giao du với những người chống đối Chúa hay không?  Họ nói gì về Chúa?  Họ có biết bạn là người tin Chúa  hay không?  Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Chuyện gì đã xảy ra cho Đức Chúa Jesus vào lúc đó (18:19a)?  Họ chất vấn Chúa về những điều gì (18:19b)?  Đức Chúa Jesus trả lời như thế nào về sự dạy dỗ của Ngài (18:20)? N ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/08/2018

Sống Với Thánh Kinh: 22/08/2018 Giê-rê-mi 8:17-22 Ta Vì Đó Bị Thương… “Ước gì tôi được yên ủi, khỏi sự lo buồn! Lòng tôi mỏi mệt trong tôi!… Con gái dân ta bị thương, ta vì đó bị thương; ta đương sầu thảm; bị sự kinh hãi bắt lấy” (câu 18, 21). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Tiên tri Giê-rê-mi lại có những lời ca than sầu thảm như vậy? Điều này cho thấy tâm trạng của ông đối với dân Chúa như thế nào? Đứng trước tì ...

Read more

Thánh Ca Do Thái: Trở Về Với Ngài – Ashuv Eleicha

Nguyên tác: קונצרט תהילה לאלוהינו 5 - אשוב אליך Sáng tác: Yaron Cherniak [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 234

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ca Thương 1Ca Thương 2Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/08/2018

Sống Với Thánh Kinh: 21/08/2018 Giê-rê-mi 8:17-22 Đức Giê-hô-va Có Còn Ở Si-ôn? “Này, có tiếng kêu la của con gái dân ta, kêu từ đất xa lắm, rằng: Đức Giê-hô-va không còn ở trong Si-ôn sao? Vua của thành ấy không còn ở giữa thành sao?…Mùa gặt đã qua, mùa hạ đã hết, mà chúng ta chưa được cứu rỗi!” (câu 19a, 20). Câu hỏi suy ngẫm: Sự kinh khiếp của cơn đoán phạt được so sánh với những hình ảnh nào? Tại sao dâ ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 233

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giê-rê-mi 51Giê-rê-mi 52Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Vâng Lời

“Sự vâng lời tốt hơn sinh tế” (I Sa-mu-ên 15:22) Sau-lơ được lệnh phải tận diệt dân A-ma-léc và bầy súc vật của họ. Nhưng thay vì làm như vậy, Sau-lơ đã tha cho vua của dân đó, đồng thời truyền cho dân chúng phải giữ những con bò và những con chiên tốt nhất. Khi bị chất vấn về hành động đó, vua tuyên bố là muốn giữ lại để dâng làm sinh tế cho Ðức Chúa Trời; nhưng Sa-mu-ên đã trả lời ngay cho Sau-lơ biết rằn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/08/2018

Sống Với Thánh Kinh: 20/08/2018 Giê-rê-mi 8:1-17 Chẳng Còn Sự Trông Cậy “Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã khiến chúng ta nín lặng, Ngài cho chúng ta uống mật đắng, vì chúng ta đã phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Chúng ta trông sự bình an, nhưng chẳng có sự tốt gì đến; trông kỳ chữa lành, mà sự sợ hãi đây này!” (câu 14b-15). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao lời kêu gọi của Tiên tri Giê-rê-mi có vẻ hốt hoản ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 232

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giê-rê-mi 50Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Ảnh Hưởng Của Đời Sống

Bài Giảng: Ảnh Hưởng Của Đời Sống Kinh Thánh: Rô-ma 13:11-14 Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Ảnh Hưởng Của Đời Sống và nút play để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top