Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » August (Page 3)

Sống Với Thánh Kinh: 25/08/2018

Sống Với Thánh Kinh: 25/08/2018 I Cô-rinh-tô 4:6-7 Sao Còn Khoe Mình? “Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời” (Ê-phê-sô 1:3). Câu hỏi suy ngẫm: Nguyên nhân nào khiến những tín hữu Cô-rinh-tô kiêu ngạo cho rằng mình hơn người khác? Sứ đồ Phao-lô đã làm gì để loại trừ sự khoe khoang và ...

Read more

Johann Sebastian Bach: Suite BWV 996 E Minor – Guitar

Tác phẩm: Suite BWV 996 E Minor Tác giả: Johann Sebastian Bach (1685-1760) Trình bày: Adam Roth [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 237

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xê-chi-ên 5Ê-xê-chi-ên 6Ê-xê-chi-ên 7Ê-xê-chi-ên 8Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/08/2018

Sống Với Thánh Kinh: 24/08/2018 I Cô-rinh-tô 4:6 Đừng Vượt Ra Ngoài Lời Đã Chép “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8). Câu hỏi suy ngẫm: “Những lẽ thật” mà Sứ đồ Phao-lô nhắc đến là gì? Tại sao Sứ đồ Phao-lô mạnh mẽ nói “hầu cho anh em ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 236

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xê-chi-ên 1Ê-xê-chi-ên 2Ê-xê-chi-ên 3Ê-xê-chi-ên 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Chúa Với Tôi

Sứ điệp: Chúa Với Tôi Kinh Thánh: Thi Thiên 139 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/08/2018

Sống Với Thánh Kinh: 23/08/2018 Giê-rê-mi 9:1-6 Dối Trá, Dối Trá, và Dối Trá “Đức Giê-hô-va phán: Ngươi ăn ở giữa sự dối trá; ấy cũng vì cớ sự dối trá mà chúng nó chẳng khứng nhìn biết Ta” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Nhận định của Tiên tri Giê-rê-mi như thế nào về tuyển dân Ít-ra-ên? Nguyên nhân nào dẫn dân Chúa đến tình trạng chẳng nhìn biết Ngài? Tại sao con dân Chúa cần phải sống chân thật? Hai câu đầu củ ...

Read more

Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Nguyên tác: Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai Nhạc và lời: Ira F. Stanphill Trình bày: Thái Bảo Trâm [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 235

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ca Thương 3Ca Thương 4Ca Thương 5Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 18:19-27

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 18:19-27 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn có thường giao du với những người chống đối Chúa hay không?  Họ nói gì về Chúa?  Họ có biết bạn là người tin Chúa  hay không?  Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Chuyện gì đã xảy ra cho Đức Chúa Jesus vào lúc đó (18:19a)?  Họ chất vấn Chúa về những điều gì (18:19b)?  Đức Chúa Jesus trả lời như thế nào về sự dạy dỗ của Ngài (18:20)? N ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top