Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » August

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2018

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2018 Xuất Ê-díp-tô Ký 6:14-27 Gia Phổ “Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm” (Thi Thiên 139:13-14). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này ghi lại gia phổ của những ai? Gia đình ông Am-ram và bà Giô-kê-bết được gia phổ này nhấn mạnh như t ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 243

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xê-chi-ên 23Ê-xê-chi-ên 24Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tôi Là Chiên Của Chúa

Sứ điệp: Tôi Là Chiên Của Chúa Kinh Thánh: Thi Thiên 139 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2018

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2018 Xuất Ê-díp-tô Ký 6:9-13 Thoái Chí? “Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va” (Thi Thiên 27:14). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se và người Ít-ra-ên đáp ứng với lời phán hứa của Đức Chúa Trời như thế nào? Bạn cần làm gì khi đối diện với khó khăn trong cuộc sống? Bạn quan niệm thế nào về thành công, thất bại trong sự phục vụ Chúa? Người ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 242

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xê-chi-ên 21Ê-xê-chi-ên 22Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 18:28-40

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 18:28-40 Câu Hỏi Gợi Ý Lúc còn nhỏ, bạn có bao giờ bị vu oan hay không? Tâm trạng của bạn như thế nào trong hoàn cảnh đó? Có ai biết sự thật muốn bênh vực bạn hay không? Câu Hỏi Thảo Luận Những người Do Thái đã dẫn Đức Chúa Jesus đi đâu (18:28a)?  Chuyện này xảy ra vào lúc nào (18:28b)?  Những người Do Thái đã làm gì (18:28c)?  Tại sao (18:28d)?  Theo bạn giữa v ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/08/2018

Sống Với Thánh Kinh: 29/08/2018 Xuất Ê-díp-tô Ký 6:1-8 Lời Hứa của Đức Giê-hô-va “Ta sẽ nhận các ngươi làm dân Ta, và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của các ngươi; các ngươi sẽ biết Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, đã rút các ngươi khỏi gánh nặng của người Ê-díp-tô” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã trả lời thắc mắc của ông Môi-se như thế nào? Cụm từ nào được lặp lại nhiều lần trong phân đoạn ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 241

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xê-chi-ên 18Ê-xê-chi-ên 19Ê-xê-chi-ên 20Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/08/2018

Sống Với Thánh Kinh: 28/08/2018 Xuất Ê-díp-tô Ký 5:19-23 Tại Sao? “Lạy Chúa! Sao Chúa đã làm hại cho dân sự này? Chúa sai tôi đến mà chi?” (câu 22). Câu hỏi suy ngẫm: Các đại diện dân Chúa và hai ông Môi-se, A-rôn có phản ứng thế nào trước phán quyết của Pha-ra-ôn? Bạn phản ứng ra sao khi vâng lời Chúa nhưng kết quả có vẻ xấu hơn? Trong trường hợp này, các câu Kinh Thánh nào giúp bạn vững tin nơi kế hoạch t ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 240

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xê-chi-ên 16Ê-xê-chi-ên 17Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top