Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » July (Page 6)

Thánh Ca: Hãy Chiếu Giống Hải Đăng – Let The Lower Lights Be Burning

Tựa đề: Hãy Chiếu Giống Hải Đăng Nguyên tác: Let The Lower Lights Be Burning Lời: Philip P. Bliss Nhạc: Philip P. Bliss Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 327 [divide style="2"] [one_half] Let The Lower Lights Be Burning 1. Brightly beams our Father’s mercy from His lighthouse evermore, But to us He gives the keeping of the lights along the shore. Let the lower lights b ...

Read more

Thanh Hữu: Thử Thách

Thử Thách "Những thử thách đến với anh em, chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu! Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được." (1 Côrinhtô 10:13)  Có lần em đã hỏi tôi,  Tại sao em trải nhiều hồi gian nan?  Buồn lo thử thách mọi đàng,  Khổ đau, lao nhọ ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 201

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-sai 20Ê-sai 21Ê-sai 22Ê-sai 23Ê-sai 24Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Đức Chúa Trời Siêu Việt và Nội Tại

Sứ điệp: Đức Chúa Trời Siêu Việt và Nội Tại Kinh Thánh: Thi Thiên 123 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/07/2018

Sống Với Thánh Kinh: 19/07/2018 Giăng 15:26-27 Sứ Mệnh của Cơ Đốc Nhân “Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về Ta, vì các ngươi đã ở cùng Ta từ lúc ban đầu vậy” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu gọi Chúa Thánh Linh bằng hai danh hiệu nào? Mỗi danh hiệu có ý nghĩa gì với các môn đệ ngày trước, và với Cơ Đốc nhân ngày nay? Bạn cần làm gì để tiếp nối công vụ của các sứ đồ? Sau khi báo trước về những khó khăn ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 200

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-sai 15Ê-sai 16Ê-sai 17Ê-sai 18Ê-sai 19Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 17:1-5

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 17:1-5 Câu Hỏi Gợi Ý Khi nào bạn ngần ngại không muốn cầu nguyện với Chúa? Khi nào bạn nôn nả muốn tương giao với Ngài?  Tại sao?   Câu Hỏi Thảo Luận Đức Chúa Jesus dâng lời cầu nguyện này vào lúc nào (17:1a)?  Tại sao?  Khi Chúa cầu nguyện, Ngài làm gì (17:1b)? Theo bạn tại sao cử chỉ cầu nguyện của Chúa khác với cử chỉ cầu nguyện của đa số người tin Chúa ngày ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/07/2018

Sống Với Thánh Kinh: 18/07/2018 Giăng 15:20-25 Không Thể Chữa Chối Được “Nếu Ta không đến và không phán dạy họ, thì họ chẳng có tội lỗi gì; song bây giờ họ không có thể chữa chối được tội lỗi mình” (câu 22). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu báo trước cho môn đệ biết người đời sẽ cư xử với họ như thế nào? Tại sao Chúa nói những người có thái độ với môn đệ như vậy sẽ không có cơ hội bào chữa cho tội của mình? Bà ...

Read more

Thánh Ca: Just As I am

...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 199

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-sai 12Ê-sai 13Ê-sai 14Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top