Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » July (Page 6)

Mục sư Nguyễn Thỉ: Đức Chúa Trời Siêu Việt và Nội Tại

Sứ điệp: Đức Chúa Trời Siêu Việt và Nội Tại Kinh Thánh: Thi Thiên 123 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/07/2018

Sống Với Thánh Kinh: 19/07/2018 Giăng 15:26-27 Sứ Mệnh của Cơ Đốc Nhân “Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về Ta, vì các ngươi đã ở cùng Ta từ lúc ban đầu vậy” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu gọi Chúa Thánh Linh bằng hai danh hiệu nào? Mỗi danh hiệu có ý nghĩa gì với các môn đệ ngày trước, và với Cơ Đốc nhân ngày nay? Bạn cần làm gì để tiếp nối công vụ của các sứ đồ? Sau khi báo trước về những khó khăn ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 200

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-sai 15Ê-sai 16Ê-sai 17Ê-sai 18Ê-sai 19Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 17:1-5

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 17:1-5 Câu Hỏi Gợi Ý Khi nào bạn ngần ngại không muốn cầu nguyện với Chúa? Khi nào bạn nôn nả muốn tương giao với Ngài?  Tại sao?   Câu Hỏi Thảo Luận Đức Chúa Jesus dâng lời cầu nguyện này vào lúc nào (17:1a)?  Tại sao?  Khi Chúa cầu nguyện, Ngài làm gì (17:1b)? Theo bạn tại sao cử chỉ cầu nguyện của Chúa khác với cử chỉ cầu nguyện của đa số người tin Chúa ngày ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/07/2018

Sống Với Thánh Kinh: 18/07/2018 Giăng 15:20-25 Không Thể Chữa Chối Được “Nếu Ta không đến và không phán dạy họ, thì họ chẳng có tội lỗi gì; song bây giờ họ không có thể chữa chối được tội lỗi mình” (câu 22). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu báo trước cho môn đệ biết người đời sẽ cư xử với họ như thế nào? Tại sao Chúa nói những người có thái độ với môn đệ như vậy sẽ không có cơ hội bào chữa cho tội của mình? Bà ...

Read more

Thánh Ca: Just As I am

...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 199

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-sai 12Ê-sai 13Ê-sai 14Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca Mới: Bài Ca Hy Vọng – Hymn of Promise

Tựa đề: Bài Ca Hy Vọng Nguyên tác: Hymn of Promise Lời: Natalie A. Sleeth Nhạc: Natalie A. Sleeth Lời Việt: Đặng Trương Thanh Bình [divide style="2"] [one_half] Hymn of Promise 1. In the bulb there is a flower; In the seed, an apple tree; In cocoons, a hidden promise: Butterflies will soon be free! In the cold and snow of winter There's a spring that waits to be, Unrevealed until its season, Something God a ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Nê-hê-mi – Chương 1-3

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Nê-hê-mi - Chương 1-3 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/07/2018

Sống Với Thánh Kinh: 17/07/2018 Nê-hê-mi 12:1-26 Tầm Quan Trọng của Gia Đình “Dòng dõi này này sẽ ca tụng công việc Chúa cho dòng dõi kia, và rao truyền việc quyền năng của Chúa” (Thi Thiên 145:4). Câu hỏi suy ngẫm: Bảng danh sách tên trong phần này giúp mọi người biết gì về gia thế của họ? Những ký thuật về dòng dõi cha truyền con nối nói lên điều gì về môi trường giáo dục gia đình của người Ít-ra-ên? Bạn ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top