Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » July (Page 4)

Thông Báo: Đại Hội Giám Lý Tin Lành Việt Nam tại Hoa Kỳ – Năm 2018

Đại Hội Tin Lành Giám Lý Việt Nam Tại Hoa Kỳ năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 26-29/7/2018 tại Good Shepherd United Methodist Church, Westminster, CA.  Chương trình tổng quát của đại hội như sau. July 26, 2018: Chiều: Ghi danh và họp Ban Chấp Hành Tối: Hiệp nguyện các mục sư. July 27, 2018: Sáng: Hội thảo và huấn luyện Mục Vụ Cao Niên Chiều: Sinh hoạt Truyền Giáo và bầu cử Tối: Lễ Khai Mạc - Mục sư Nguyễn V ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Khải Huyền – Chương 2

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Khải Huyền - Chương 2 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/07/2018

Sống Với Thánh Kinh: 21/07/2018 Giê-rê-mi 8:4-9 Trách Nhiệm Giảng Dạy Luật Pháp “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật” (II Ti-mô-thê 2:15). Câu hỏi suy ngẫm: Thầy thông giáo có vai trò và trách nhiệm thế nào trong việc giảng dạy Luật pháp? Tại sao Chúa nói ngọn bút của những thầy thông giáo là giả dối? Trách nhi ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 202

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-sai 25Ê-sai 26Ê-sai 27Ê-sai 28Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/07/2018

Sống Với Thánh Kinh: 20/07/2018 Giăng 16:1-4 Hiểu Biết Chúa Đúng “Họ sẽ làm điều đó, vì không biết Cha, cũng không biết Ta nữa” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao những người nghịch cùng Chúa lại đuổi môn đệ Chúa ra khỏi nhà hội và thậm chí giết họ? Chúa nói trước những điều này với môn đệ với mục đích gì? Bạn cần làm gì để không vấp ngã khi gặp hoạn nạn thử thách? Chúa Giê-xu phán “Ta bảo các ngươi những đ ...

Read more

Thanh Hữu: Thử Thách

Thử Thách "Những thử thách đến với anh em, chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu! Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được." (1 Côrinhtô 10:13)  Có lần em đã hỏi tôi,  Tại sao em trải nhiều hồi gian nan?  Buồn lo thử thách mọi đàng,  Khổ đau, lao nhọ ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 201

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-sai 20Ê-sai 21Ê-sai 22Ê-sai 23Ê-sai 24Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Đức Chúa Trời Siêu Việt và Nội Tại

Sứ điệp: Đức Chúa Trời Siêu Việt và Nội Tại Kinh Thánh: Thi Thiên 123 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/07/2018

Sống Với Thánh Kinh: 19/07/2018 Giăng 15:26-27 Sứ Mệnh của Cơ Đốc Nhân “Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về Ta, vì các ngươi đã ở cùng Ta từ lúc ban đầu vậy” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu gọi Chúa Thánh Linh bằng hai danh hiệu nào? Mỗi danh hiệu có ý nghĩa gì với các môn đệ ngày trước, và với Cơ Đốc nhân ngày nay? Bạn cần làm gì để tiếp nối công vụ của các sứ đồ? Sau khi báo trước về những khó khăn ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 200

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-sai 15Ê-sai 16Ê-sai 17Ê-sai 18Ê-sai 19Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top