Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » July (Page 2)

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 209

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-sai 47Ê-sai 48Ê-sai 49Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thông Báo: Kêu Gọi Bỏ Phiếu Ủng Hộ Trung Tâm Trung Tâm Cai Nghiện Aquila

Thư Thỉnh Cầu Kính thưa quý mục sư và toàn thể con dân Chúa khắp nơi. Cảm tạ Chúa công việc biến đổi diệu kỳ của Đức Chúa Trời làm giữa vòng những người nghiện ma túy tại Việt Nam đã không những gây tiếng vang đến người dân và chính phủ Việt Nam, nhưng cũng đã gây sự chú ý đến thế giới.  Chúng tôi vô cùng vui mừng khi tuần rồi nhận được email từ một tạp chí Cơ Đốc là WORLD Magazine (https://w ...

Read more

Tìm Hiểu: Danh Hiệu Elohim

Ý Nghĩa Danh Hiệu Elohim Elohim (אֱלֹהִים) là một danh từ trong tiếng Hebrew được dùng để chỉ về Đức Chúa Trời.  Ý nghĩa căn bản của chữ Elohim chỉ về một Đấng toàn năng, vĩnh cửu, vô hạn; công việc của Ngài chứng minh Ngài là Đấng Tạo Hóa, Đấng Bảo Tồn, và là Thẩm Phán Tối Cao của cả vũ trụ.  Chữ elohim được dùng hơn 2500 lần trong Thánh Kinh Cựu Ước.  Về mặt ngữ vựng, chữ elohim - với tiếp ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/07/2018

Sống Với Thánh Kinh: 27/07/2018 I Cô-rinh-tô 4:3-5 Đấng Xét Đoán Duy Nhất “…Đấng xử đoán tôi, ấy là Chúa. Vậy, chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến; chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người; bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh” (câu 4b-5). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô khuyên chớ xét đoán sớm quá? ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 208

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-sai 44Ê-sai 45Ê-sai 46Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Lời Đáp Êm Dịu

Sứ điệp: Lời Đáp Êm Dịu Kinh Thánh: Châm Ngôn 15:1-4, 23-28 (BD2011). Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/07/2018

Sống Với Thánh Kinh: 26/07/2018 I Cô-rinh-tô 4:3-4 Không Tự Xét Đoán “Chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa; vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội, nhưng tôi cũng không nhờ sự đó mà được xưng là công bình: Đấng xử đoán tôi, ấy là Chúa” (câu 3b-4). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Sứ đồ Phao-lô không quan tâm đến những lời khen tặng hay phê phán? Vì sao ông không tự xét đoán mình? Bạn áp dụng bài học này cho mình ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 207

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-sai 41Ê-sai 42Ê-sai 43Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 17:6-19

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 17:6-19 Câu Hỏi Gợi Ý Nếu bạn biết rằng không bao lâu nữa bạn phải xa cách những người thân yêu, và biết họ có thể phải đối diện với những nghịch cảnh, bạn sẽ làm gì cho họ? Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Trong khúc Kinh Thánh này (17:6-19), ai là những người được Đức Chúa Jesus cầu nguyện? Đặc điểm của những người đó là gì (17:6e)? Họ thuộc về ai (17:6c) và đã được trao cho ai (17:6d) ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/07/2018

Sống Với Thánh Kinh: 25/07/2018 I Cô-rinh-tô 4:1-2 Người Quản Trị của Đức Chúa Trời “Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ, và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô yêu cầu mọi người coi ông và các sứ đồ như thế nào? Đầy tớ và người quản trị có nhiệm vụ gì trước Chúa? Chúa đòi hỏi nơi họ điều gì? Bạn cần nhận thức điều gì để Hội Thánh C ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top