Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » July

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Nê-hê-mi – Chương 7-13

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Nê-hê-mi - Chương 7-13 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/07/2018

Sống Với Thánh Kinh: 31/07/2018   Xuất Ê-díp-tô Ký 5:10-18 Hoàn Cảnh Trở Nên Đen Tối Hơn   “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất” (Thi Thiên 46:10).   Câu hỏi suy ngẫm: Trước lệnh truyền của Pha-ra-ôn, những người đại diện dân Chúa làm gì? Tại sao họ tìm đến với vua? Bạn thường làm gì khi ở trong hoàn cảnh dường như kh ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 212

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-sai 57Ê-sai 58Ê-sai 59Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Buổi Chiều và Buổi Mai

Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhứt (Sáng 1:5) Phải chăng sự việc đã xảy ra như thế trong ngày đầu tiên? Phải chăng vào ngày thứ nhất đó, ánh sáng và bóng tối đã chia thành hai thực tại của thời gian? Và nếu thế thì cũng không có gì lấy làm lạ nếu tôi đang ở trong hoàn cảnh tươi sáng như ban ngày của thịnh vượng, bỗng bị chuyển sang nửa đêm của nghịch cảnh. Linh hồn tôi không phải cứ gặp mãi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/07/2018

Sống Với Thánh Kinh: 30/07/2018 Gióp 23:13-17 Cuộc Đời Con trong Tay Chúa “Điều Ngài đã nhất định cho tôi, tất Ngài sẽ làm cho xong; Trong lòng Ngài còn có lắm điều khác giống như vậy” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp bày tỏ về Đức Chúa Trời như thế nào? Vì sao ông kinh khủng và bủn rủn trước mặt Chúa? Bạn cần có thái độ ra sao khi gặp hoạn nạn, thử thách? Ông Gióp biết rõ mình đang thờ phượng Đức Chúa ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 211

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-sai 53Ê-sai 54Ê-sai 55Ê-sai 56Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/07/2018

Sống Với Thánh Kinh: 29/07/2018 Xuất Ê-díp-tô Ký 5:6-9 Phản Ứng của Pha-ra-ôn “Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa” (Phi-líp 2:4). Câu hỏi suy ngẫm: Pha-ra-ôn đã phản ứng thế nào trước yêu cầu đi thờ phượng Chúa của người Ít-ra-ên? Lệnh truyền của vua cho biết ông cai trị theo chính sách nào? Chúa Giê-xu dạy bạn lãnh đạo trong tinh thần nào? Trước việc ôn ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 210

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-sai 50Ê-sai 51Ê-sai 52Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Khải Huyền – Chương 3

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Khải Huyền - Chương 3 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/07/2018

Sống Với Thánh Kinh: 28/07/2018 Xuất Ê-díp-tô Ký 5:1-5 Đức Tin và Hành Động “Khắp thiên hạ khá kính sợ Đức Giê-hô-va. Các dân thế gian hãy kinh khủng Ngài” (Thi Thiên 33:8). Câu hỏi suy ngẫm: Thái độ và hành động đối với Chúa của ông Môi-se và ông A-rôn khác với vua Ai Cập ra sao? Qua đó cho thấy mối liên hệ giữa đức tin và hành động như thế nào? Bạn cần làm gì để mình và dòng dõi mình giữ nếp sống tin kính ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top