Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » June (Page 9)

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 157

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 1Thi Thiên 2Thi Thiên 3Thi Thiên 4Thi Thiên 5Thi Thiên 6Thi Thiên 7Thi Thiên 8Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 156

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 39Gióp 40Gióp 41Gióp 42Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Sử Ký – Chương 8-17

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Sử Ký - Chương 8-17 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Thánh Ca: He’s Alive

Nguyên tác: He's Alive Sáng tác: William J. Gaither Trình bày: David Phelps [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 05/06/2018 Giăng 17:11-26 Cầu Thay trong Tình Yêu “Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho môn đệ những điều gì? Qua đó, chúng ta thấy tấm lòng Chúa dành cho họ ra sao? Bạn thường cầu thay cho người khác thế nào? Trước khi chịu khổ nạn và chịu chết, Chúa Giê-xu đã dốc lòng cầu nguyện cho ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 155

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 35Gióp 36Gióp 37Gióp 38Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 04/06/2018 Mác 1:40-45 Hành Động Đầy Lòng Thương Xót “Đức Chúa Giê-xu động lòng thương xót, giơ tay rờ người, mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi” (Mác 1:41). Câu hỏi suy ngẫm: Từ “phung” trong Kinh Thánh mô tả những căn bệnh nào? Người phong hủi đến cùng Chúa Giê-xu với mục đích gì? Chúa đã làm gì với người phong hủi này? Người phong hủi cảm nhận gì khi được Chúa đưa tay rờ người? Bạn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 03/06/2018 Gióp 21:17-21 Sự Đền Tội của Người Gian Ác “Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt” (II Cô-rinh-tô 5:10). Câu hỏi suy ngẫm: Theo ông Gióp những người gian ác có luôn gặp tai ương trong đời này không? Các bạn của ông phạm những sai lầm nào? Theo lời Chúa Giê- ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 154

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 31Gióp 32Gióp 33Gióp 34Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Giăng – Chương 4

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Giăng - Chương 4 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top