Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » June (Page 7)

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 163

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 38Thi Thiên 39Thi Thiên 40Thi Thiên 41Thi Thiên 42Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Great Is Thy Faithfulness – Sự Thành Tín Chúa Rất Lớn

Tựa đề: Sự Thành Tín Chúa Rất Lớn Nguyên tác: Great Is Thy Faithfulness Lời: Thomas Obadiah Chisholm (1866-1960) Nhạc:   William M. Runyan (1870–1957) [divide style="2"] [one_half] Sự Thành Tín Chúa Rất Lớn 1. Giê-hô-va ôi! Sự thành tín Chúa rất lớn thay.  Không bóng biến thiên, muôn đời Ngài luôn vững chãi.  Ngài không thay đổi, đức yêu thương vô cùng rộng dài. Thật xưa đã có, hôm ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 11/06/2018 Giăng 12:1-8 Yêu Bằng Hành Động “Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật” (I Giăng 3:18). Câu hỏi suy ngẫm: Mối liên hệ của Chúa với gia đình bà Ma-ri như thế nào? Tình yêu Chúa của bà Ma-ri thể hiện bằng hành động gì? Tại sao ông Giu-đa phản đối? Chúa Giê-xu nhận định ra sao? Ngày nay bạn thể hiện tình yêu Chúa bằng hành động ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 162

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 34Thi Thiên 35Thi Thiên 36Thi Thiên 37Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Hình Ảnh Từ Phụ

  Tựa đề: Hình Ảnh Từ Phụ Kinh Thánh: Lu-ca 15:11-31 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Hình Ảnh Từ Phụ để nghe bài giảng.   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 10/06/2018 Gióp 21:22-26 Sự Chết của Loài Người “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27). Câu hỏi suy ngẫm: Con người có đủ tri thức để giải thích đường lối của Đức Chúa Trời không? Tại sao? Sự chết của người giàu sang và người nghèo khổ có gì khác nhau? Bạn đã chuẩn bị gì cho sự chết của mình? Sự sống và sự chết của con người đều nằm trong ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 161

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 28Thi Thiên 29Thi Thiên 30Thi Thiên 31Thi Thiên 32Thi Thiên 33Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Giăng – Chương 5

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Giăng - Chương 5 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 09/06/2018 I Giăng 4:17-21 Sự Bảo Đảm của Tình Yêu “Này vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán, ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Tình yêu của Đức Chúa Trời ban cho Cơ Đốc nhân sự bảo đảm nào (câu 17)? Sự bảo đảm này đem đến những lợi ích nào trong đời sốn ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 160

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 22Thi Thiên 23Thi Thiên 24Thi Thiên 25Thi Thiên 26Thi Thiên 27Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top