Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » June (Page 6)

Thánh Chúa Thành Tín / How Big Is God / Thánh Chúa Siêu Việt – Piano

Tác phẩm: Thánh Chúa Thành Tín / How Big Is God / Thánh Chúa Siêu Việt Trình bày: Anthony Burger [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 167

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 62Thi Thiên 63Thi Thiên 64Thi Thiên 65Thi Thiên 66Thi Thiên 67Thi Thiên 68Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 15/06/2018 Nê-hê-mi 11:3-14 Sống Theo Ý Muốn Chúa “Vì ấy chính Đức Chúa Trời là Đấng cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài” (Phi-líp 2:13). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao thành thánh Giê-ru-sa-lem cần phải có nhiều người đến sinh sống? Danh sách những người được ghi chép lại trong phân đoạn này nói lên điều gì? Họ đã hy sinh gì để sống theo ý muốn Chúa? Làm thế nào để bạn sốn ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 166

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 56Thi Thiên 57Thi Thiên 58Thi Thiên 59Thi Thiên 60Thi Thiên 61Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Sự Thờ Phượng Thật

Sứ điệp: Sự Thờ Phượng Thật Kinh Thánh: Rô-ma 12:1-12 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 14/06/2018 Nê-hê-mi 11:1-3 Biết Ý Chúa “Các quan trưởng của dân sự đều ở tại Giê-ru-sa-lem: còn dân sự khác thì bắt thăm để cho một trong mười người của chúng đến ở tại Giê-ru-sa-lem là thành thánh, và chín người kia thì ở trong các thành khác” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này ghi lại sự kiện gì giữa vòng người Ít-ra-ên? Tại sao dân Chúa phải bắt thăm? Hình thức bắt t ...

Read more

Song Ca: Top of The World

Nguyên tác: Top of The World Sáng tác: Richard Carpenter và John Bettis Trình bày: Celine Tam và Steve Tam [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 165

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 50Thi Thiên 51Thi Thiên 52Thi Thiên 53Thi Thiên 54Thi Thiên 55Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 15:9-17

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 15:9-17 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn nghĩ gì khi đến một nơi mà thấy mọi người đều yêu thương nhau?  Bạn có muốn làm một thành viên trong cộng đồng đó hay không? Tại sao?     Câu Hỏi Thảo Luận Xin cho biết mệnh đề “ở trong ta” được nhắc lại bao nhiêu lần (15:1-17)? Tại sao Đức Chúa Jesus lập lại nhiều lần như vậy?  Lý do nào khiến người tin Chúa nên ở trong Chúa (15:9 ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 13/06/2018 Nê-hê-mi 10:35-39 Dâng Chúa Điều Tốt Nhất “Chúng tôi cũng định mỗi năm đem vật đầu mùa của đất chúng tôi, và các thứ trái đầu mùa của các cây chúng tôi đến đền của Đức Giê-hô-va” (câu 35). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên quyết định tái cam kết dâng lên Chúa của lễ gì? Việc tái cam kết dâng hiến ấy bao gồm những lãnh vực cụ thể nào? Ý nghĩa của dâng con đầu lòng hay của lễ đầ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top