Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » June (Page 5)

Tình Yêu Của Chúa

  Ta sẽ yêu họ vô điều kiện (Ô-sê 14:4) Câu nầy là chính một hệ thống thần học thu gọn. Ai hiểu được ý nghĩa của nó là một thần học gia, và người nào thấu hiểu đầy trọn là bậc thầy chân chính trong dân Chúa. Câu Kinh Thánh này tóm tắt sứ điệp tuyệt vời của sự cứu rỗi được ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa của chúng ta. Ý nghĩa câu ấy xoay quanh chữ vô điều kiện. Ðó là phương pháp t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 18/06/2018 Giăng 15:12-15 Bạn của Vua trên Muôn Vua “Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng Ta đã gọi các ngươi là bạn hữu Ta, vì Ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều Ta đã nghe nơi Cha Ta” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi nhắc lại điều răn hãy yêu nhau, Chúa Giê-xu gọi các môn đệ là gì? Tại sao? Là một đầy tớ được Chúa mua chuộc về và c ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 169

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 73Thi Thiên 74Thi Thiên 75Thi Thiên 76Thi Thiên 77Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Tấm Lòng Của Cha

Tựa đề: Tấm Lòng Của Cha Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 2:12-25; II Sa-mu-ên 18:28-33; II Sa-mu-ên 11:1-27;  Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề để nghe bài giảng.   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 17/06/2018 Gióp 21:27-34 Lời Thật “Vậy, sao các bạn an ủi tôi vô ích dường ấy? Vì những câu đáp của các bạn chỉ còn sự bất trung mà thôi” (câu 34). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp than phiền các bạn những điều gì? Những lời họ khuyên có ích lợi gì cho ông Gióp không? Vì sao? Mục đích lời nói của bạn có hướng con cháu đến Chúa không? Ông Gióp trách các bạn kết án ông bằng những lời dối trá xu ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 168

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 69Thi Thiên 70Thi Thiên 71Thi Thiên 72Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Giăng – Chương 1

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Giăng - Chương 1 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 16/06/2018 Nê-hê-mi 11:10-23 Nỗ Lực Vì Công Việc Chung “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này có những thành phần chức sắc nào? Họ phụ trách những công việc gì? Sự khác biệt trong từng công việc nói lên điều gì trong tổng thể công việc Chúa ngày trước cũng như ngày nay? Phân đoạ ...

Read more

Thánh Chúa Thành Tín / How Big Is God / Thánh Chúa Siêu Việt – Piano

Tác phẩm: Thánh Chúa Thành Tín / How Big Is God / Thánh Chúa Siêu Việt Trình bày: Anthony Burger [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 167

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 62Thi Thiên 63Thi Thiên 64Thi Thiên 65Thi Thiên 66Thi Thiên 67Thi Thiên 68Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top