Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » June (Page 4)

Mục sư Nguyễn Thỉ: Hai Món Nợ

Sứ điệp: Hai Món Nợ Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 21/06/2018 Giê-rê-mi 8:4-6 Không Chịu Quay Đầu “Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót” (Châm Ngôn 28:13). Câu hỏi suy ngẫm: Tình trạng của dân Chúa được mô tả ra sao? Những từ ngữ nào được dùng để diễn tả sự cứng lòng của họ? Hình ảnh nào được so sánh để nói lên việc dân Chúa quyết không chịu ăn năn tội lỗi đã phạm? Chắc r ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 172

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 89Thi Thiên 90Thi Thiên 91Thi Thiên 92Thi Thiên 93Thi Thiên 94Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 15:18-27

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 15:18-27 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn bị khước từ không cho phép được tham dự một tổ chức nào hay không?  Bạn cảm thấy thế nào? Lý do nào đã dẫn đến sự khước từ đó?    Câu Hỏi Thảo Luận Chủ đề trong các câu Kinh Thánh (15:9-17) trong bài học tuần trước là gì? Chủ đề của phân đoạn Kinh Thánh này (15:18-27) là gì?  Sự khác biệt đó đến từ đâu (15:9 vs. 15:18)? Nguy ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 20/06/2018 Giăng 15:18-20 Chấp Nhận Sống Khác Biệt “Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và Ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Từ “người đời” chỉ về ai? Hai thái độ mà người đời đối với con cái Chúa là gì? Tại sao? Làm thế nào để bạn có thể c ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 171

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 81Thi Thiên 82Thi Thiên 83Thi Thiên 84Thi Thiên 85Thi Thiên 86Thi Thiên 87Thi Thiên 88Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Sử Ký – Chương 25-32

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Sử Ký - Chương 25-32 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 19/06/2018 Giăng 15:16-17 Ra Đi và Kết Quả “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn Ta, bèn là Ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh Ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu chọn và sai phái các môn đệ ra đi với mục đích gì? Chúa hứa với họ điều gì? ...

Read more

Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Baptist 2018 – San Jose, California

Thông Báo Đại Hội Liên Hữu Baptist Việt Nam 2018 Thời gian: 4-8/7/2018 Địa điểm: Marriott Hotel Santa Clara, California Địa chỉ: 2700 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054 Chi tiết: Đại Hội Liên Hữu Baptist Việt Nam 2018  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org       ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 170

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 78Thi Thiên 79Thi Thiên 80Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top