Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » June (Page 2)

Sống Với Thánh Kinh: 27/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 27/06/2018 I Cô-rinh-tô 4:1-2 Đầy Tớ của Đấng Christ “Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ, và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô mong các tín hữu tại Cô-rinh-tô nhận định ra sao về vai trò của các lãnh đạo thuộc linh? Vai trò và nhiệm vụ của đầy tớ Đấng Christ trong Hội Thánh là gì? Sau khi đã phân tích đúng sa ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 178

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 120Thi Thiên 121Thi Thiên 122Thi Thiên 123Thi Thiên 124Thi Thiên 125Thi Thiên 126Thi Thiên 127Thi Thiên 128Thi Thiên 129Thi Thiên 130Thi Thiên 131Thi Thiên 132Thi Thiên 133Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Th ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Sử Ký – Chương 33-36

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Sử Ký - Chương 33-36 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 26/06/2018 I Cô-rinh-tô 3:21-22 Chớ Khoe Mình về Loài Người “Vậy, chớ ai khoe mình về loài người, vì mọi sự đều thuộc về anh em… Hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em, anh em thuộc về Đấng Christ, Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời” (câu 21-22b). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô kết luận “chớ có ai khoe mình về loài người”? Ông nói “mọi sự đều thuộc về anh em, anh em thuộc về Đấng ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 177

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 119Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thông Báo: Hội Đồng Giáo Hạt 2018

Hội Đồng Giáo Hạt Lần Thứ 43 của Giáo Hạt Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ được tổ chức tại  Chapman University 1 University Drive Orange, California Từ 7:30 tối thứ Sáu 29/6/2018 đến 9:30 tối thứ Ba 3/7/2018 Chủ Đề: Nếp Sống Trong Giao Ước Chương Trình Tổng Quát:  Thứ Sáu: 29/6/2018 - Buổi Tối: Hội Đồng Cầu Nguyện  Thứ Bảy: 30/6/2018 - Sáng Sớm:  Tĩnh ...

Read more

Bệnh Phung Tâm Linh

“Nếu bệnh đã lan khắp cả cơ thể người ấy, tư tế sẽ tuyên bố người ấy là sạch” (Lê 13:13) Thoạt nhìn thì luật nầy có vẻ kỳ lạ nhưng chứa đựng sự khôn ngoan ở bên trong, bởi vì việc cất đi tật bịnh chứng minh tính hợp hiến.  Sáng nay chúng ta thử tìm hiểu về sự dạy dỗ của điều luật kỳ lạ này. Chúng ta cũng là những người phung, và do đó, điều luật về người phung ở đây cũng áp dụng cho chúng ta. Khi một người ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 25/06/2018 I Cô-rinh-tô 3:18-20 Khôn Ngoan Hay Rồ Dại? “Chớ ai tự dối mình: Nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời này, hãy trở nên dại dột, để được nên khôn ngoan; vì sự khôn ngoan đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột” (câu 18-19a). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhận định thế nào về sự khôn ngoan mà người Cô-rinh-tô tự khoe mình đang có? Dựa trên tiê ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 176

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 112Thi Thiên 113Thi Thiên 114Thi Thiên 115Thi Thiên 116Thi Thiên 117Thi Thiên 118Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Jêsus Sắp Đến

...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top