Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » June (Page 10)

Sống Với Thánh Kinh: 02/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 02/06/2018 Giăng 13:34-35 Nếp Sống Yêu Thương “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đệ Ta” (câu 35). Câu hỏi suy ngẫm: Điều răn mới mà Chúa Giê-xu ban ra là gì? Tại sao cần phải có điều răn mới này? Nếu con dân Chúa sống đúng theo điều răn mới này thì điều gì xảy ra? Nếp sống của bạn có giúp người khác biết Chúa không? Sau khi rửa chân ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 153

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 25Gióp 26Gióp 27Gióp 28Gióp 29Gióp 30Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 152

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 21Gióp 22Gióp 23Gióp 24Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 01/06/2018 I Giăng 4:7-11 Thập Tự Giá - Tình Yêu Không Lời “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con Một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu của Ngài cho nhân loại bằng cách nào? Chúng ta làm gì để đáp lại tình yêu cao cả vĩ đại của Thiên Chúa? Bạn bày tỏ tình yêu của ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top