Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » June

George F. Handel: Trường Ca Samson (1741)

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2018 Xuất Ê-díp-tô Ký 4:27-31 Nhóm Phụng Sự Chúa “Môi-se thuật lại cho A-rôn mọi lời Đức Giê-hô-va sai mình truyền, và các dấu lạ mà Ngài đã dạy mình làm” (câu 28). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy nhóm làm công việc của Chúa phải như thế nào? Bạn đang ở trong nhóm làm việc nào? Chúa muốn nhóm làm việc của bạn cần phải trang bị hay thay đổi điều gì? Phân đoạn Ki ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Giới Thiệu Sách Giu-đe

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Giu-đe - Chương 1 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 181

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Châm Ngôn 1Châm Ngôn 2Châm Ngôn 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2018 Xuất Ê-díp-tô Ký 4:24-26 Giữ Luật Pháp của Chúa “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Đức Chúa Trời tìm cách giết ông Môi-se? Điều này cho biết gì về bản tính và ý muốn của Đức ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 180

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 141Thi Thiên 142Thi Thiên 143Thi Thiên 144Thi Thiên 145Thi Thiên 146Thi Thiên 147Thi Thiên 148Thi Thiên 149Thi Thiên 150Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đặng Ngọc Quốc: Khảo Nghiệm Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Sứ điệp: Khảo Nghiệm Đời Sống Cơ Đốc Nhân Kinh Thánh: Ê-phê-sô 2:1-10 Diễn giả: Đặng Ngọc Quốc [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/06/2018

Sống Với Thánh Kinh: 28/06/2018 Xuất Ê-díp-tô Ký 4:21-23 Cứng Lòng “Hãy cho con Ta đi, để nó phụng sự Ta, mà ngươi đã từ chối không cho nó đi. Này, Ta sẽ giết con trai ngươi, là con trưởng nam của ngươi” (câu 23b). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va truyền cho ông Môi-se làm gì khi về Ai Cập (câu 21-23)? Bạn hiểu thế nào về việc Chúa khiến Pha-ra-ôn “cứng lòng”? Đức Giê-hô-va dặn ông Môi-se phải cẩn thận làm d ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 179

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 134Thi Thiên 135Thi Thiên 136Thi Thiên 137Thi Thiên 138Thi Thiên 139Thi Thiên 140Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 16:1-15

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 16:1-15 Câu Hỏi Gợi Ý Khi phải xa cách những người thân yêu mà không biết bao giờ mới gặp lại, bạn nói gì trước lúc giã biệt? Trong kinh nghiệm của bạn, giữa người ở lại và người ra đi, người nào sẽ cảm thấy buồn hơn?   Câu Hỏi Thảo Luận Tại sao Đức Chúa Jesus nói với các môn đồ những điều này (16:1, 16:4)? Chúa báo trước các môn đồ sẽ có thể đối diện với điều gì (16:2)? Tại s ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top