Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » May (Page 2)

Sống Với Thánh Kinh: 29/05/2018

Sống Với Thánh Kinh: 29/05/2018 Xuất Ê-díp-tô Ký 4:1-9 Đức Tin Được Nâng Lên “Sự chi người ta không làm được, thì Đức Chúa Trời làm được” (Lu-ca 18:27). Câu hỏi suy ngẫm: Câu 1 cho thấy ông Môi-se lo lắng điều gì? Chúa đã giúp ông giải quyết vấn đề ấy ra sao? Cách Chúa dạy ông Môi-se giúp bạn biết gì về Ngài? Làm thế nào để đức tin bạn được nâng lên cao hơn? Mặc dù Chúa phán với ông Môi-se rằng dân Chúa sẽ ...

Read more

Cầu Nguyện Trong Thánh Linh

Cầu nguyện trong Ðức Thánh Linh (Giu-đe 20) Xin chú ý đến đặc tính quan trọng của sự cầu nguyện đích thực: Cầu nguyện trong Ðức Thánh Linh. Hột giống của sự cầu nguyện được Ðức Chúa Trời vui nhậm phải do các kho lẫm của thiên đàng mà ra. Chỉ có lời cầu nguyện xuất phát từ ý chỉ của Ðức Chúa Trời mới có thể thấu đến Ðức Chúa Trời. Chúng ta phải bắn mũi tên của Ðức Chúa Trời trở về với Ðức Chúa Trời. Ðiều mon ...

Read more

Thánh Ca: Loving God, Loving Each Other

Nguyên tác: Loving God, Loving Each Other Lời: Gloria Gaither Nhạc: Bill Gaither [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 148

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 5Gióp 6Gióp 7Gióp 8Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/05/2018

Sống Với Thánh Kinh: 28/05/2018 Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15-22 Hoạch Định cho Ít-ra-ên “Ta sẽ rút các ngươi ra khỏi cảnh khổ tại xứ Ê-díp-tô, đặng đem lên xứ của dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-sít, tức là một xứ đượm sữa và mật” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời muốn ông Môi-se làm gì? Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy những bản tính nào của Đức Chúa Trời? ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Thần Lẽ Thật

Tựa đề: Thần Lẽ Thật Kinh Thánh: Giăng 14:26; 16:12-15; Ê-phê-sô 4:3 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Thần Lẽ Thật để nghe bài giảng.   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 147

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Gióp 1Gióp 2Gióp 3Gióp 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/05/2018

Sống Với Thánh Kinh: 27/05/2018 Gióp 21:7-16 Sự Thịnh Vượng của Người Ác “Vì kìa, những kẻ xa Chúa sẽ hư mất; Chúa sẽ hủy diệt hết thảy kẻ nào thông dâm, xây bỏ Chúa. Nhưng lấy làm tốt thay cho tôi đến gần Đức Chúa Trời: Tôi nhờ Chúa Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, đặng thuật lại hết thảy các công việc Ngài” (Thi Thiên 73:27-28). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nói về sự thịnh vượng của người ác như thế nào? Ô ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Giăng – Chương 3

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Giăng - Chương 3 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 146

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Ê-xơ-tê 6Ê-xơ-tê 7Ê-xơ-tê 8Ê-xơ-tê 9Ê-xơ-tê 10Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top