Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » April (Page 9)

He’s Alive

He's Alive The gates and doors were barred and all the windows fastened down, I spent the night in sleeplessness and rose at every sound, Half in hopeless sorrow half in fear the day, Would find the soldiers crashing through to drag us all away. Then just before the sunrise I heard something at the wall, The gate began to rattle and a voice began to call, I hurried to the window and looked down to the stree ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 95

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Sa-mu-ên 14II Sa-mu-ên 15II Sa-mu-ên 16Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 05/04/2018   II Cô-rinh-tô 5:14-15 Tình Yêu của Đấng Christ Cảm Thúc   “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 2:20).   Câu hỏi suy ngẫm ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 12:37-43

  Cùng Học Kinh Thánh Giăng 12:37-43 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ, bạn hay Hội Thánh của bạn, nản lòng khi thấy không có nhiều người tin Chúa hay không?  Bạn và Hội Thánh của bạn đã làm gì với tâm trạng đó? Câu Hỏi Thảo Luận Tác giả Phúc Âm Giăng ghi nhận công chúng đã có thái độ nào đối với Đức Chúa Jesus (12:37)? Theo ông, tại sao (12:38)?  Xin đọc Ê-sai 53:1-12 và cho biết lý do chính khiến cô ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 94

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Sa-mu-ên 12II Sa-mu-ên 13Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 04/04/2018 I Phi-e-rơ 4:7-9 Lòng Yêu Thương Sốt Sắng “Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ đưa ra lời cảnh tỉnh nào trước khi đưa ra lời khuyên về sự yêu thương? Ông kêu gọi phải có lòng yêu thương như thế nào? “Sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi” có nghĩa gì? Làm thế nào để chúng t ...

Read more

I’ve Just Seen Jesus

Nguyên tác: I've Just Seen Jesus Nhạc và lời: William Gaither và Danny Daniels Trình bày: Lana Ranahan and David Phelps [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Các Vua – Chương 15-22

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Các Vua - Chương 15-22 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Easter Song

Nguyên tác: Easter Song Nhạc và lời: Anne Herring Trình bày: California Baptist University Choir Riverside, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 93

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Sa-mu-ên 8II Sa-mu-ên 9II Sa-mu-ên 10II Sa-mu-ên 11Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top