Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » April (Page 6)

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 13:1-11

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 13:1-11 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn làm một điều gì đặc biệt cho một ai đó hay không? Nếu có, động lực nào khiến bạn làm như vậy? Nếu không, tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Chuyện này xảy ra vào lúc nào? Đức Chúa Jesus biết điều gì sắp xảy ra?  Chúa đã làm gì để bày tỏ tình thương của Ngài cho các môn đệ của Ngài (13:1)? Việc gì đã xảy ra với Giu-đa Ích-ca-ri-ốt (13:2)?  Đức ...

Read more

Thánh Ca: In the Beginning

Nguyên tác: In the Beginning Lời: Giăng 1:1-5 Nhạc: Joshua Bryant Spacht Trình bày: California Baptist University Choir [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 18/04/2018 Giăng 15:1-4 Hãy Cứ Ở Trong Ta “Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong Ta, thì cũng không kết quả được” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa dùng hình ảnh nào trong câu 4 để ví sánh với một môn đệ không kết quả cho Chúa? Cứ ở trong Chúa là gì và kết qu ...

Read more

Thánh Ca: Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thay – It Is Well With My Soul

Tựa đề: Tâm Linh Tôi An Ninh Thay! Nguyên tác: It Is Well With My Soul Lời: Horatio G. Spafford Nhạc: Philip P. Bliss Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài số 277 [divide style="2"] [one_half] It Is Well With My Soul 1. When peace, like a river, attendeth my way, When sorrows like sea billows roll; Whatever my lot, Thou has taught me to say, It is well, it is well, with my soul. Re ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 108

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 1II Các Vua 2II Các Vua 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Ân Hồng Cứu Ân

Tựa đề: Ân Hồng Cứu Ân Nguyên tác: Grace Greater Than Our Sin Lời: Julia H. Johnston Nhạc: Daniel B. Towner, (1910) Trình bày: Hội Thánh Đà Nẵng [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org https://youtu.be/j9CeqKH0GdI ...

Read more

Hòa Tấu Thánh Ca: Vui Mừng Tung Hô Chúa – Joyful, Joyful, We Adore Thee

Tựa đề: Vui Mừng Tung Hô Chúa Nguyên tác: Joyful, Joyful, We Adore Thee Lời: Henry van Dyke Nhạc: Lugwig van Beethoven Lời Việt: Trần Lưu Hoàng Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam  - Bài số 2 [divide style="2"] [one_half] Joyful, Joyful We Adore Thee 1. Joyful, joyful, we adore Thee, God of glory, God of love; Hearts unfold like flowers before Thee, Opening to their sun above. Melt t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 17/04/2018 Giăng 15:1-3 Nhánh Nho Sai Trái “Hễ nhánh nào trong Ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch, vì Lời Ta đã bảo cho” (câu 2-3). Câu hỏi suy ngẫm: Những nhánh nho ở trong thân nhưng không kết quả là hình ảnh về hạng tín hữu nào? Chúa sẽ làm gì với nhánh nho này? Nhánh nho đã kết quả thì Ch ...

Read more

You Are My All In All – Piano

Tựa đề: You Are My All In All Nhạc và lời: Dennis Jernigan Trình bày: Kaleb Brasee [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tình Yêu Thiên Thượng – Love Divine

Tựa đề: Tình Yêu Thiên Thượng Nguyên tác: Love Divine Nhạc và lời: John Barbour (1997) Lời Việt: Trương Văn Xê (03/2015) ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top