Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » April (Page 6)

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 103

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 10I Các Vua 11I Các Vua 12Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Phúc Âm Phao-lô

Sứ điệp: Phúc Âm Phao-lô Kinh Thánh: Rô-ma 1:1-7  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] I. Nguồn Gốc Của Phúc Âm II. Minh Chứng Của Phúc Âm III. Nền Tảng Của Phúc Âm 1. Nhân tính của Chúa Giê-xu 2. Thần tính của Chúa Giê-xu IV. Lãnh Vực Của Phúc Âm V. Mục Đích Của Phúc Âm VI. Kết Quả Của Phúc Âm [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 12/04/2018 I Giăng 2:9-11 Năng Lực của Tình Yêu - SÁNG “Ai yêu mến anh em mình, thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng dùng hình ảnh nào để nói về tình trạng của một người yêu mến anh em mình? Kết quả của một đời sống yêu thương là gì? Bài học này cho bạn sự khích lệ nào để sống cuộc đời yêu thương? Trái ngược với tì ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 102

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 8I Các Vua 9Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 12:44-57

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 12:44-57  Câu Hỏi Gợi Ý Bạn có biết người nào thích sống trong bóng tối hay không?  Nếu có, tại sao?  Nếu không, vì sao không ai thích sống trong bóng tối?  Câu Hỏi Thảo Luận Trong bài giảng cuối cùng cho công chúng, Đức Chúa Jesus đã nói gì về đức tin nơi Ngài (12:44-45)?  Đức Chúa Jesus đã dùng hình ảnh nào để chỉ về Ngài (12:46; 1:1-5)? Ánh sáng và bóng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 11/04/2018 I Giăng 2:9-11 Năng Lực của Tình Yêu - TỐI “Nhưng ai ghét anh em mình, thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm, và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng dùng hình ảnh nào để nói về tình trạng của một người ghét anh em mình? Từ “ghét” trong Kinh Thánh có nghĩa gì? Mối hiểm nguy mà một người phải đối diện khi ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 101

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 6I Các Vua 7Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 10/04/2018 I Giăng 2:8 Năng Lực của Tình Yêu - MỚI “Song le, ta cũng viết cho anh em điều răn mới, là điều chân thật trong Chúa và trong anh em, vì sự tối tăm đã tan rồi, và sự sáng thật đã soi sáng” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng đưa ra một đặc tính nào khác của điều răn yêu thương? Đặc tính này được bày tỏ trong ai và như thế nào? Làm sao điều răn yêu thương này có thể được bà ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 100

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 3I Các Vua 4I Các Vua 5Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

The Miracle

Nguyên tác: The Miracle Nhạc và lời: Shawna Edwards [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top