Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » April (Page 6)

Sơ Lược Tiểu Sử: Mục Sư Võ Ngọc Thiên Ân (1938-2018)

Sơ Lược Tiểu Sử Mục Sư Võ Ngọc Thiên Ân (1938-2018) Gia Đình Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân sinh ngày 27 tháng 12 năm 1938 trong một gia đình tin kính Chúa.  Thân phụ của Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân là Truyền đạo Võ Ngọc Kỳ, một nhà truyền giáo của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Lào.  Năm 1938,  Mục sư Tống Thượng Tiết đến thăm Việt Nam.  Ông bà Truyền đạo Võ Ngọc Kỳ từ Lào về dự Hội Đồng tại Đà N ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Phi-e-rơ – Chương 1

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Phi-e-rơ - Chương 1 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 14/04/2018 Nê-hê-mi 9:32-38 Đấng Giữ Giao Ước “Vậy bây giờ, lạy Đức Chúa Trời của chúng tôi ơi! Là Đức Chúa Trời rất lớn rất quyền năng và đáng sợ, hằng giữ giao ước và sự nhân từ, xin chớ coi nhỏ mọn trước mặt Chúa các việc đau đớn cực nhọc đã giáng trên chúng tôi”(câu 32a). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên tuyên xưng Chúa là Đấng như thế nào? Những gian khổ mà họ phải chịu đến từ đâu? ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 104

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 13I Các Vua 14I Các Vua 15Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 13/04/2018 Nê-hê-mi 9:28-31 Lòng Thương Xót Lớn “Song, vì lòng thương xót lớn lao của Chúa, Chúa không có tận diệt chúng, cũng không lìa bỏ chúng; vì Chúa vốn là Đức Chúa Trời hay thương xót và nhân từ”(câu 31). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn này, có mấy lần tổ phụ người Ít-ra-ên phản nghịch cùng Chúa? Hậu quả của những lần phản nghịch đó là gì? Khi tổ phụ người Ít-ra-ên ăn năn quay ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 103

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 10I Các Vua 11I Các Vua 12Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Phúc Âm Phao-lô

Sứ điệp: Phúc Âm Phao-lô Kinh Thánh: Rô-ma 1:1-7  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] I. Nguồn Gốc Của Phúc Âm II. Minh Chứng Của Phúc Âm III. Nền Tảng Của Phúc Âm 1. Nhân tính của Chúa Giê-xu 2. Thần tính của Chúa Giê-xu IV. Lãnh Vực Của Phúc Âm V. Mục Đích Của Phúc Âm VI. Kết Quả Của Phúc Âm [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 12/04/2018 I Giăng 2:9-11 Năng Lực của Tình Yêu - SÁNG “Ai yêu mến anh em mình, thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng dùng hình ảnh nào để nói về tình trạng của một người yêu mến anh em mình? Kết quả của một đời sống yêu thương là gì? Bài học này cho bạn sự khích lệ nào để sống cuộc đời yêu thương? Trái ngược với tì ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 102

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 8I Các Vua 9Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 12:44-57

Cùng Học Kinh Thánh Giăng 12:44-57  Câu Hỏi Gợi Ý Bạn có biết người nào thích sống trong bóng tối hay không?  Nếu có, tại sao?  Nếu không, vì sao không ai thích sống trong bóng tối?  Câu Hỏi Thảo Luận Trong bài giảng cuối cùng cho công chúng, Đức Chúa Jesus đã nói gì về đức tin nơi Ngài (12:44-45)?  Đức Chúa Jesus đã dùng hình ảnh nào để chỉ về Ngài (12:46; 1:1-5)? Ánh sáng và bóng ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top