Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » April (Page 5)

Sống Với Thánh Kinh: 21/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 21/04/2018 Giê-rê-mi 7:28-31 Khi Đánh Mất Lẽ Thật “Đức Giê-hô-va phán: Con cái Giu-đa đã làm điều ác trước mắt Ta, chúng nó đặt những vật gớm ghiếc trong nhà được xưng bằng Danh Ta, để làm cho ô uế” (câu 30). Câu hỏi suy ngẫm: Việc làm nào bày tỏ người Giu-đa không còn đi theo sự hướng dẫn của chân lý? “Những vật gớm ghiếc” dân Chúa đặt trong nơi thánh là gì? Họ đã làm gì trong Tô-phết ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 111

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 9II Các Vua 10Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Trương Văn Tốt: Những Ngày Sau Rốt

Tựa đề: Những Ngày Sau Rốt Diễn giả: Mục sư Trương Văn Tốt Kinh Thánh: Công Vụ 2:18 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

J.S. Bach: Easter Oratorio

 Easter Oratorio Johann Sebastian Bach Vài Nét Về Tác Phẩm Easter Oratorio là một tác phẩm thánh nhạc do Johann Sebastian Bach sáng tác.  Tác phẩm được trình bày lần đầu tiên vào Chúa Nhật Phục Sinh 1/4/1725 tại Leipzig. Easter Oratorio được Bach khai triển dần theo thời gian.  Trong lần trình diễn đầu tiên vào năm 1725, tác phẩm chỉ là một cantata thuật lại lòng nôn nả của các môn đệ Chúa ch ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 20/04/2018 Giê-rê-mi 7:26-28 Sự Chân Thật Đã Dứt Khỏi Miệng “Vậy nên ngươi khá bảo chúng nó rằng: Này là dân chẳng nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và không chịu nhận sự dạy dỗ. Sự chân thật mất rồi, đã dứt khỏi miệng chúng nó” (câu 28). Câu hỏi suy ngẫm: “Chân thật” hay lẽ thật đến từ đâu? Lẽ thật chỉ cho con người tìm được điều gì? Mối quan hệ giữa tuyển dân của Đức Chúa Trời ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 110

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 6II Các Vua 7II Các Vua 8Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Vấn Đề Tội Lỗi

Sứ điệp: Vấn Đề Tội Lỗi Kinh Thánh: Rô-ma 1:18-32 Diễn giả: Mục sư Nguyễn Thỉ [divide style="2"] I. Tội Lỗi Là Gì? (c. 18-22) 1. Không tin kính (c. 18) 2. Không công bình (c. 18) 3. Bắt hiếp lẽ thật (c. 18) 4. Không làm sáng Danh Đức Chúa Trời (c. 21) 5. Không tạ ơn (c. 21) 6. Thờ hình tượng (c. 22-23) II. Hậu Quả Của Tội Lỗi (c. 24-32) 1. Bị Đức Chúa Trời phó mặc (c. 24-31) (1) Sa vào sự ô uế theo lòng ham ...

Read more

Thánh Ca: Jesus, Jesus, Jesus! Sweetest Name I Know

Tựa đề: Tâm Tôi Luôn Vang Giai Điệu - He Keep Me Singing Nhạc và Lời: Luther B. Bridgers Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 217 [divide style="2"] [one_half] He Keep Me Singing 1. There’s within my heart a melody Jesus whispers sweet and low, Fear not, I am with thee, peace, be still, In all of life’s ebb and flow. Refrain: Jesus, Jesus, Jesus, Sweetest Name I know, Fills my every longing, Keeps me ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 19/04/2018 Giê-rê-mi 7:23-26 Chẳng Nghe, Chẳng Ghé Tai Vào… “Nhưng chúng nó chẳng nghe Ta, chẳng hề để tai vào, song lại cứng cổ, ăn ở càng xấu hơn tổ phụ mình” (câu 26). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi đã mô tả thái độ của tuyển dân ra sao trước những lời Đức Giê-hô-va khuyên dạy họ? Có gì khác nhau giữa tổ phụ người Ít-ra-ên và thế hệ của họ? Ngày nay Chúa nhắc nhở bạn như thế nà ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 109

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 4II Các Vua 5Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top