Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » April (Page 5)

Sống Với Thánh Kinh: 18/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 18/04/2018 Giăng 15:1-4 Hãy Cứ Ở Trong Ta “Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong Ta, thì cũng không kết quả được” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa dùng hình ảnh nào trong câu 4 để ví sánh với một môn đệ không kết quả cho Chúa? Cứ ở trong Chúa là gì và kết qu ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 108

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:II Các Vua 1II Các Vua 2II Các Vua 3Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 17/04/2018 Giăng 15:1-3 Nhánh Nho Sai Trái “Hễ nhánh nào trong Ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch, vì Lời Ta đã bảo cho” (câu 2-3). Câu hỏi suy ngẫm: Những nhánh nho ở trong thân nhưng không kết quả là hình ảnh về hạng tín hữu nào? Chúa sẽ làm gì với nhánh nho này? Nhánh nho đã kết quả thì Ch ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 107

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 21I Các Vua 22Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sức Mới

Các dân tộc sẽ lấy sức mới (Ê-sai 41:1) Mọi việc trên đời cần được đổi mới. Không có vật thọ tạo nào tự nhiên tồn tại. Tác giả Thi Thiên đã trình bày: “Chúa làm cho mặt đất trở nên mới” (Thi Thiên 104:30).  Dù cây cối - không phải mỏi mòn vì lo âu, hay giảm thọ vì lao khổ - vẫn phải uống nước mưa từ trời, và hút từ các kho tàng kín giấu dưới đất. Những cây bách hương tại Li-ban, mà Ðức Chúa Trời đã trồng, c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 16/04/2018 Giăng 15:1-2 Ta Là Cây Nho Thật “Ta là gốc nho thật, Cha Ta là người trồng nho” (câu 1 Bản Truyền Thống). “Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho” (câu 1 Bản Truyền Thống Hiệu Đính). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu nói Ngài là cây nho thật? Chúa muốn dạy điều gì về mối liên hệ giữa Chúa, Đức Chúa Cha và người theo Chúa? Điều kiện để bạn được làm nhánh nho ở trong ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 106

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 19I Các Vua 20Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sự Sống Phục Sinh

  Tựa đề: Sự Sống Phục Sinh Kinh Thánh: Giăng 11:25 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Sự Sống Phục Sinh để nghe bài giảng.  [divide style="2"]  [divide style="2"]   "Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi." Giăng 11:25   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientin ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 15/04/2018 Gióp 19:1-3; 20:1-3 Tránh Tổn Thương Nhau “Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác” (Ê-phê-sô 4:30-31). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Xô-pha diễn tả cảm xúc ra sao? Sự tranh cãi giữa ông Xô-pha và các bạn của ông ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 105

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 16I Các Vua 17I Các Vua 18Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top