Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2018 » April (Page 5)

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 107

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 21I Các Vua 22Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 16/04/2018 Giăng 15:1-2 Ta Là Cây Nho Thật “Ta là gốc nho thật, Cha Ta là người trồng nho” (câu 1 Bản Truyền Thống). “Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho” (câu 1 Bản Truyền Thống Hiệu Đính). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu nói Ngài là cây nho thật? Chúa muốn dạy điều gì về mối liên hệ giữa Chúa, Đức Chúa Cha và người theo Chúa? Điều kiện để bạn được làm nhánh nho ở trong ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 106

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 19I Các Vua 20Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 15/04/2018 Gióp 19:1-3; 20:1-3 Tránh Tổn Thương Nhau “Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác” (Ê-phê-sô 4:30-31). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Xô-pha diễn tả cảm xúc ra sao? Sự tranh cãi giữa ông Xô-pha và các bạn của ông ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 105

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 16I Các Vua 17I Các Vua 18Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sơ Lược Tiểu Sử: Mục Sư Võ Ngọc Thiên Ân (1938-2018)

Sơ Lược Tiểu Sử Mục Sư Võ Ngọc Thiên Ân (1938-2018) Gia Đình Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân sinh ngày 27 tháng 12 năm 1938 trong một gia đình tin kính Chúa.  Thân phụ của Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân là Truyền đạo Võ Ngọc Kỳ, một nhà truyền giáo của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Lào.  Năm 1938,  Mục sư Tống Thượng Tiết đến thăm Việt Nam.  Ông bà Truyền đạo Võ Ngọc Kỳ từ Lào về dự Hội Đồng tại Đà N ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Phi-e-rơ – Chương 1

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách II Phi-e-rơ - Chương 1 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 14/04/2018 Nê-hê-mi 9:32-38 Đấng Giữ Giao Ước “Vậy bây giờ, lạy Đức Chúa Trời của chúng tôi ơi! Là Đức Chúa Trời rất lớn rất quyền năng và đáng sợ, hằng giữ giao ước và sự nhân từ, xin chớ coi nhỏ mọn trước mặt Chúa các việc đau đớn cực nhọc đã giáng trên chúng tôi”(câu 32a). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên tuyên xưng Chúa là Đấng như thế nào? Những gian khổ mà họ phải chịu đến từ đâu? ...

Read more

Đọc Trọn Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 104

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:I Các Vua 13I Các Vua 14I Các Vua 15Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/04/2018

Sống Với Thánh Kinh: 13/04/2018 Nê-hê-mi 9:28-31 Lòng Thương Xót Lớn “Song, vì lòng thương xót lớn lao của Chúa, Chúa không có tận diệt chúng, cũng không lìa bỏ chúng; vì Chúa vốn là Đức Chúa Trời hay thương xót và nhân từ”(câu 31). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn này, có mấy lần tổ phụ người Ít-ra-ên phản nghịch cùng Chúa? Hậu quả của những lần phản nghịch đó là gì? Khi tổ phụ người Ít-ra-ên ăn năn quay ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top